Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Сучасні дослідження в ортопедії та травматології»

(Четверті наукові читання, присвячені пам’яті академіка О. О. Коржа)
та Пленум ВГО “Українська асоціація ортопедів-травматологів”

4-5 жовтня 2018 р. у м. Харкові відбудеться Науково-практична конференція «Сучасні дослідження в ортопедії та травматології» (Четверті наукові читання, присвячені пам’яті академіка О. О. Коржа) і Пленум ВГО “Українська асоціація ортопедів-травматологів”.

Для участі у конференції необхідно до 1  червня 2018 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету ipps-konf@ukr.net
такі документи:

 • тези на 1-2 сторінках аркушу А4 (обсягом не більше 7 200 знаків). Текст у форматі doc або rtf текстового редактора MS Word, шрифт Times New Roman, розмір 12; одинарний міжрядковий інтервал; поля з усіх боків – 2 см, абзац 1,25 см. Тези мають бути структуровані: вступ, мета, матеріал та методи, результати
  і висновки. За достовірність даних і науковий зміст відповідальність несе автор.

  Зразок оформлення тез:
  Назва (ЗАГОЛОВНИМИ ЛІТЕРАМИ)
  Прізвище, ініціали авторів
  Повна назва закладу, місто, країна
  Далі текст
  Назва файлу – за прізвищем першого автора. Якщо подається декілька тез одного автора, файли треба пронумерувати арабськими цифрами (Іванов 1.doc; Іванов 2.doc);

 • заявку на участь у конференції (за зразком);
 • стендові доповіді у форматі електронних постерів (див. вимоги);
 • скан-копію квитанції про оплату публікації з розрахунку 50 грн. за сторінку.
 • Гроші за публікацію надсилати поштовим переказом за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська 80, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», Голубєвій Інні Валеріївні.

Наукова тематика конференції:

 1. Актуальні проблеми патології хребта.
 2. Діагностика та лікування травм і захворювань суглобів у дітей та дорослих.

Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

Тези будуть опубліковані у збірнику наукових праць, а стендові доповіді – на електронному СD-диску.

Організаційний внесок – 400 грн.

(можна сплатити на конференції під час реєстрації або перерахувати заздалегідь поштовим переказом на адресу оргкомітету на ім’я Голубєвої Інни Валеріївни).

Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редагування надісланих матеріалів.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСТЕРІВ

 • Постери повинні бути у стандартному форматі презентацій, розміром не більше 10 Мб і 15 слайдів.
 • Структура постера: заголовок (назва доповіді, ПІП доповідача, організація, місто, країна) – перший слайд. На наступних – повідомлення про наукову роботу: вступ, мета дослідження, матеріал та методи, результати дослідження, їх обговорення, висновки, за необхідності додати список літератури (не більше 10 джерел).
 • Тези та стендові доповіді приймаються українською, російською або англійською мовами.

 

Оргкомітет не забезпечує житлом учасників конференції, тому просимо самостійно забронювати номер у одному з готелів м. Харкова:

«ХАРКІВ ПАЛАС»: пр. Свободи, 2, Харків.
Тел.: +38 (057) 766 44 45, +38 (057) 766 44 00
Факс: +38 (057) 766 44 04
Е-mail:reservation@kharkiv-palace.com

«МИР», пр. Науки, 27а,  Харків.
Тел: +380572-30-55-32, 32-23-30.
E-mail: mail@mirservice.kharkov.ua, www.hotel.kharkov.ua

«НАЦІОНАЛЬ», пр. Науки, 21, Харків.
Тел: +380572-32-05-08, 32-04-69.
E-mail: reception@national.kharkiv.com.
www.national.kharkiv.com

«ХАРКІВ», пл. Свободи, 7, Харків.
Тел: +38057-758-00-08
E-mail: info@hotel.kharkov.com.
www.hotel.kharkov.com

«ЧІЧІКОВ», вул. Гоголя, 6/8, Харків.
Тел.:+38057-752-23-00, +38057-752-23-23.
E-mail: info@chichikov-hotel.com.ua.

«АВРОРА», вул. Алчевських, 10/12, Харків.
Тел.:+38057-752-40-02, +38057-752-40-40.
E-mail: reservation@hotel-aurora.com.ua.

Додаткову інформацію щодо цих та інших готелів див. на сайтах: booking.com, www.hrs.com, www.hotel.kharkov.ua

ОРГКОМІТЕТ
Телефон/факс для довідок:
(057) 725-14-77
(057) 725-14-00
е-mail: ipps-konf@ukr.net

Scroll to Top