Б. І. Сіменач: життя, присвячене науці

Богдан Ілліч народився 20 червня 1921 р. в с. Синевідське Сколівського району Львівської області в родині службовця-залізничника. 1939 р. він закінчив польську гімназію у м. Стрий Львівської області, яка на той час входила до складу Польщі, а восени того ж року вступив до Стрийського педагогічного училища. Після закінчення училища у 1940 р. Богдан Ілліч одержав диплом вчителя і протягом року працював за фахом у начальній школі. У тому ж році він вступив до заочного відділення хімічного факультету Львівського університету.

1941 р. – курси професійної медичної підготовки. Богдан Ілліч був прийнятий на третій курс, тому що зарахували навчання на курсах. В 1947 р. Богдан Ілліч з відзнакою закінчив інститут і одержав спеціальність лікаря. Вступив до аспірантури на кафедру патологічної фізіології. Богдана Ілліча направили хірургом і головним лікарем до лікарні селища Стебник Дрогобичського району Львівської обл. В 1952 р. його було мобілізовано до лав Радянської армії.(рис.2) У гарнізонному шпиталі м. Славута, де Богдан Ілліч починав свою військову службу, він продовжував свої дослідження, результати яких були оприлюднені у статті «Гастроскопія при хронічній дезентерії». Потім були шпиталі у містах Стрий, Сольнок і Секешфегервар (Угорщина). Саме тут почався шлях Богдана Ілліча в ортопедії та травматології 1952 р. — мобілізований до лав Радянської армії до шпиталю Славути; потім служив в шпиталях Стрий, Сольнок. У 1964 р. Богдан Іллыч захистив кандидатську дисертацію за темою «Посттравматические реактивные изменения в коленом суставе (диагностика, течение и лечение)». Після демобілізації з лав Радянської армії у вересні 1966 р. Сіменач був обраний за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника Харківського науково-дослідного інституту протезування, ортопедії та травматології ім. проф. М.І. Ситенка. З цього часу життя Богдана Ілліча нерозривно пов’язане з інститутом. Більше трьох років він виконував обов’язки ученого секретаря, а у 1970 р. його призначено керівником відділу наукової медичної інформації. Богдана Ілліча зацікавили питання управління науковою діяльністю, проблеми класифікації та термінології, над якими він плідно працював. Робота у цих напрямках привела Богдана Ілліча до висновку про необхідність теоретизації сучасної ортопедії та поступового проникнення в ортодоксальні та традиційні прикладні дослідження фундаментальних складових, що є втіленням інноваційного принципу розвитку медичної науки. В 1979 р.-захистив докторську дисертацію за темою «Повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава, диагностика и хирургическое лечение (с позиции системного подхода)»; З 1991 р. По 2010р. працював головним науковим співробітником Інституту. В 1996 р. Б.І.Сименачу присуджено звання лауреату Державної премії України.

Богдан Ілліч був ініціатором досліджень, присвячених проблемі спадково зумовлених захворювань суглобів. Вперше було виділено і описано 7 синдромів колінного суглоба, зумовлених спадковою схильністю, як самостійні синдроми на рівні нозологічної форми. В основу досліджень проф. Б.І. Сіменача та його учнів, які продовжують й сьогодні справу свого вчителя, покладені нетрадиційні концепції, застосовуються методології системного підходу, інформаційного і концептуального моделювання. Ці технології дозволили описати ряд суттєво нових уявлень про групу спадково зумовлених захворювань суглобів і хребта. В результаті досліджень було розроблено нову теорію захворювань суглобів і хребта, які зумовлені спадковою схильністю, і було виокремлено особливу царину ортопедії – ортопедичну артрологію Дослідження проф. Б.І. Сіменача зробили значний внесок у розвиток ортопедії та травматології, сприяли переходу наукових досліджень у цій галузі медицини на новий рівень – рівень побудови теорій.

Під керівництвом Б.І.Сіменача було захищено 4 докторських та 10 кандидатських дисертацій


Учні Сіменача Б. І.

Опубліковано біля 300 робіт,
в тому числі 8 монографій

До 100-річчя Богдана Ілліча Сіменача його учнями було видано Бібліографічний вказівник наукових праць Богдана Ілліча

 

Богдану Іллічу були властиві такі прекрасні людські якості, як порядність, справедливість, чуйність, доброзичливість, він завжди користувався заслуженим авторитетом у колег і пацієнтів.

Життя Богдана Ілліча обірвалася 7 жовтня 2020 року. Світла пам’ять про Богдана Ілліча Сіменача завжди залишиться в серцях його друзів, колег та учнів.

Scroll to Top