До 75-річчя до дня народження доктора медичних наук, професора Володимира Олексійовича Танькута

23 березня цього року виповнилося 75 років одному з провідних ортопедів-травматологів України талановитому вченому-хірургу доктору медичних наук, професору Володимиру Олексійовичу Танькуту.

Життєвий шлях Володимира Олексійовича – це шлях невпинного служіння медичній науці та хворим людям.

У 1976 році В.О. Танькут закінчив Харківський медичний інститут і у серпні того ж року був прийнятий у Харківський науково-дослідний інститут ортопедії та травматології ім. проф. М.І. Ситенка на посаду лікаря-травматолога. Свої перші кроки в ортопедії та травматології він зробив під керівництвом видатних вчених академіка О.О. Коржа, професорів М.І. Хвисюка і М.І. Куліша. У березні 1979 р. його було переведено на посаду молодшого наукового співробітника у відділенні патології суглобів. З цього часу основною темою його наукових досліджень стали проблеми патології кульшового суглоба і ендопротезування. Він плідно працював над питаннями лікування хворих із захворюваннями і пошкодженнями кульшових суглобів, розроблював методи реконструктивно-відновних операцій та інструментарій для їх виконання. У 1980 р. за розробку нової конструкції ендопротеза кульшового суглоба і набора інструментів для ендопротезування Володимир Олексійович був нагороджений дипломом III ступеня і бронзовою медаллю ВДНГ УРСР.
За результатами своїх досліджень у лютому 1981 р. В.О. Танькут успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Тотальное эндопротезирование в лечении больных с патологией тазобедренного сустава». Це було перше в Україні наукове дослідження з цієї проблеми, яке стало основою для подальших досліджень у тому ж напрямку.
У 1980 р. Володимира Олексійовича призначили відповідальним виконавцем і координатором наукового дослідження у Республіканській комплексній програмі боротьби з автодорожнім травматизмом, керівником якої був академік Олексій Олександрович Корж. У листопаді 1981 р. В.О. Танькута призначили старшим науковим співробітником створеної групи з автодорожнього травматизму. Дослідження велися протягом 1980 – 1985 рр. В них брали участь профільні інститути України і 22 кафедри ортопедії та травматології. Володимир Олексійович активно працював над темою і став визнаним фахівцем у питаннях надання допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах. Результати цих досліджень дозволили знизити кількість дорожньо-транспортних пригод і зменшити летальність та інвалідність внаслідок ДТП. Був виданий спільний наказ Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ. Цю роботу було відмічено Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.
Одночасно В.О. Танькут продовжував вивчати проблеми патології кульшового суглоба. У 1985 р. йому було присвоєно звання старшого наукового співробітника, а у 1986 р. Володимира Олексійовича було переобрано на посаду старшого наукового співробітника відділення патології суглобів.
У лютому 1993 р. В.О. Танькут захистив докторську дисертацію за темою «Патогенетическое обоснование операций при коксартрозе, профилактика и лечение осложнений», в якій було розроблено чітку систему реконструктивно-відновних операцій при різних формах патології кульшового суглоба. Це дало можливість значно покращити результати лікування цього контингенту хворих. Запропоновані нові методи хірургічних операцій були широко впроваджені в медичну практику. У березні 1993 р. В.О.Танькута обрали провідним науковим співробітником, а у січні 1996 р. – головним науковим співробітником відділення ортопедичної артрології та ендопротезування. У вересні 2015 р. В.О. Танькут отримав звання професора.
Багато років в інституті Володимир Олексійович досить активно проводить кураторську роботу в Сумській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях, в яких впроваджує сучасні методи діагностики і лікування хворих з патологією опорно-рухової системи. За свою плідну працю в цьому напрямку він був удостоєний звання «Почесний куратор Одеської та Сумської областей».
Професор В.О. Танькут також активно співпрацює з міжнародними товариствами ортопедів-травматологів. Він – один із засновників створення «Німецько-українського товариства ортопедів-травматологів». Це дало можливість багатьом молодим фахівцям з України проходити стажування в провідних клініках Європи. За активну діяльність в цьому товаристві Володимир Олексійович був відзначений «Подякою» цього товариства.
В.О. Танькут – активний учасник багатьох міжнародних та республіканських науково-практичних конференцій та симпозіумів, на яких в своїх доповідях висвітлював нові технології лікування ортопедо-травматологічних хворих.
З березня 2018 р. Володимир Олексійович очолює науково-організаційний відділ. Під його керівництвом у відділі проводяться наукові дослідження з питань інвалідності внаслідок травм і захворювань опорно-рухової системи, реабілітації хворих та інвалідів з переломами довгих кісток кінцівок.
На протязі багатьох років він є членом спеціалізованої вченої ради Інституту ім. проф. М.І. Ситенка і приділяє значну увагу вихованню молодих науковців. Він був об’єктивним рецензентом багатьох кандидатських та докторських дисертацій, під його керівництвом виховано 4 кандидата медичних наук з спеціальності «Ортопедія та травматологія».
Слід окремо відзначити наукову діяльність проф. В.О. Танькута, він був автором проектів і керівником досліджень, які отримали міжнародні гранти, а саме: використання сапфірових імплантатів при патології кульшового суглоба (результати цього дослідження були удостоєні Премії Президента України для молодих вчених) і проект «Еrasmus+Bioart» – міжнародна навчальна програма по розробці штучних імплантатів для інженерних спеціальностей. Результати цього дослідження були відображені у зарубіжній монографії, співавтором якої був ювіляр.
Професор В.О. Танькут – автор 214 наукових праць, серед яких 6 монографій, 32 винаходи та патенти.
Глибокі знання, інтелект, високий професіоналізм, працелюбність, чуйність здобули Володимиру Олексійовичу повагу і любов багатьох тисяч вдячних пацієнтів, а також вітчизняних і закордонних колег ортопедів-травматологів.
Свій ювілей Володимир Олексійович зустрічає повний творчих сил, нових ідей та перспективних планів на майбутнє.
Співробітники Інституту ім. проф. М.І. Ситенка і науково-організаційного відділу, друзі та учні гаряче вітають Володимира Олексійовича з ювілеєм і щиро бажають міцного здоров’я, творчої наснаги і нових наукових досягнень!

Колектив Інституту та науково-
організаційного відділу.

Scroll to Top