Відділ лабораторної діагностики та імунології

 
+38-057-725-14-30
 
Леонтьєва Фрида Соломонівна
завідувач відділу, к.біол.н.
Туляков Владислав Олександрович
провідний науковий співробітник, д.фарм.н.
Морозенко Дмитро Володимирович
старший науковий співробітник, д.вет.н.
Гусаков Ігор Вікторович
науковий співробітник
Гуліда Тетяна Гнатівна
молодший науковий співробітник
Шевцова Оксана Вікторівна
молодший науковий співробітник
Воронцова Марія Петрівна
молодший науковий співробітник
Кузнецова Наталія Віталіївна
лікар-лаборант
Повеличенко Олена Дмитрівна
лікар-лаборант
Рябкова Людмила Петрівна
лікар-лаборант
Яковенко Ніна Володимирівна
лікар-лаборант

Історія підрозділу починається з 1911 р., коли в інституті була створена клініко-мікроскопічна лабораторія. В 1926 році відбулась структурна перебудова, що звершилась створенням лабораторного відділу, до складу якого увійшли бактеріологічна, патоморфологічна і клінічна лабораторії. Клініко-діагностичний напрям роботи відділу у період з 1926 по 1971 року пов’язаний з іменами вчених-клініцистів: професора К.Ф.Єленевського, д. м. н. М.Л.Свєтлової, к. м. н. О.Г.Петренко. Наукові розробки на базі відділу пов’язані з діяльністю таких відомих вчених як проф. Білоус А.М., проф. Тимошенко О.П., к. м. н. Ю.П.Делевський.

З 1992 року створена наукова лабораторія клінічної діагностики у складі клініко-мікроскопічної, клініко-бактеріологічної та клініко-біохімічної груп. У 1998 році до складу лабораторії клінічної діагностики увійшла група клінічної імунології. Керівником лабораторії стала к. б. н. Ф.С.Леонтьєва.

З 2000 року інститут перейшов з системи міністерства охорони здоровʼя до системи Національної академії медичних наук України і лабораторія одержала статус відділу лабораторної діагностики та імунології.

Відділ виконує обов’язки координатора щодо організації та проведення раундів міжлабораторних порівнянь результатів інструментальних вимірювань в установах НАМНУ в м. Харкові. У листопаді 2015 р. відділ успішно пройшов атестацію у межах програми НАМНУ з міжлабораторних порівнянь результатів інструментальних вимірювань. В 2019 році отримав свідотство про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012: 2005

Відділ приймає участь у Міжнародних програмах з контролю якості клініко-лабораторних досліджень.

В арсеналі відділу — унікальні, спеціально розроблені в інституті та удосконалені біохімічні методики дослідження стану сполучної тканини. Особливістю клінічної діяльності відділу є використання розроблених діагностичних схем вивчення метаболізму сполучної тканини при різних ортопедичних захворюваннях. Проводяться дослідження особливостей соматичного статусу ортопедичних хворих з супутньою (коморбідною) серцево-судинною, ендокринною та іншою патологією. Вивчаються зміни концентрацій біохімічних, імунологічних, гематологічних маркерів, показників коагулограми. Досліджуються біологічні рідини, у тому числі й пунктати суглобів, ексудати й транссудати з використанням 201 метода.

Основними напрямками роботи відділу є:

  • вивчення метаболізму сполучної тканини;
  • дослідження імунного статусу при патологічних процесах опорно-рухової системи (ОРС);
  • розробка діагностичних алгоритмів при дистрофічних, запальних, травматичних, онкологічних та інших захворюваннях ОРС;
  • дослідження системи зсідання крові при захворюваннях та пошкодженнях ОРС.

 

 

Історія Відділу

Керівник відділу

к.б.н. Леонтьєва Фрида Соломонівна

к.б.н. Леонтьєва Фрида Соломонівна

Відео

Відділ лабораторної діагностики та імунології.

Фото

Відділ лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією
Відділ лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією
Відділ лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією
Відділ лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією
Відділ лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією
Відділ лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією
 
Scroll to Top