Новини Інституту

Правила прийому до аспірантури у Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» у 2023 році

Правила прийому до аспірантури при Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України») розроблені відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, наказу МОН України від 08 липня 2016 р. № 816 та Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392.

Докладніше

115 років Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»

8 червня 2022 р. виповнилося 115 років Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України».

Інститут був створений відповідно до рішення ХХХІ з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії та відкритий у Харкові 8 червня 1907 р. Тоді він носив назву Медико-механічний інститут і це був перший в Україні заклад ортопедо-травматологічного профілю. Відкриття такого закладу було життєво необхідним, так як бурхливий розвиток промисловості супроводжувався різким підвищенням травматизму і каліцтва серед робітників. Найчастіше травмувалися кінцівки і хребет.

На той час це був лікувальний і експертний заклад, який обслуговував зі спінальною травмою та складними переломами кінцівок робітників вугільної, гірничорудної та гірничозаводської промисловості Донецького та Слобожанського регіонів. Першим директором було призначено відомого ортопеда-травматолога проф. К.Ф. Вегнера (1907-1925 рр.).

Ним були розроблені та впроваджені в лікарську практику методи функціонального лікування переломів трубчастих кісток. Саме в Медико-механічному інституті вперше в країні були застосовані постійний скелетний витяг і занурений остеосинтез, запропоновані К.Ф. Вегнером.

Під час першої світової війни в Інституті лікували тяжкі відкриті та вогнепальні переломи кісток кінцівок. Розроблені в Інституті методи лікування переломів поширювалися у багатьох інших лазаретах.

В 1920 р. Інститут перейшов у підпорядкування Наркомату охорони здоров’я і змінив назву на «Перший державний Український медико-механічний інститут», основною задачею якого було лікування інвалідів війни з наслідками вогнепальних ушкоджень опорно-рухової системи, дітей з вродженими і набутими вадами розвитку опорно-рухової системи, численних хворих з кістково-суглобовим туберкульозом.

У листопаді 1925 р. Інститут був реорганізований в Український клінічний інститут ортопедії та травматології. Директором став видатний вчений професор М.І. Ситенко, який провів реорганізацію Інституту, перетворивши його на велику науково-дослідну і лікувально-профілактичну установу.

Проф. М.І.Ситенко створив унікальну систему ортопедо-травматологічної допомоги хворим. За його ініціативою з метою виявлення ортопедичних захворювань вперше в країні у листопаді 1929 р. у м. Харкові було впроваджено обов’язкове обстеження лікарем ортопедом новонароджених дітей. Він запропонував спосіб лікування вродженого вивиху стегна у дітей, за його ініціативою в інституті був створений перший в країні дитячий ортопедичний профілакторій, який став зразком для створення подібних закладів по всій країні.

Одним з найважливіших напрямків роботи Інституту з перших днів його існування були експертиза і відновне лікування інвалідів. Цей досвід використав М.І. Ситенко при розробці системи медичної та соціальної реабілітації інвалідів. У 1934 р. в Інституті була відкрита дослідна станція з перекваліфікації та працевлаштування інвалідів, у 1936 р. її було перепрофільовано в ортопедичний трудовий профілакторій.

За ініціативою проф. М.І.Ситенка у 1934 р. в Інституті був відкритий перший в країні відділ біомеханіки, який очолив проф. Л.П.Ніколаєв.

У відділі почали проводити дослідження статичних, кінематичних і кінетичних особливостей у пацієнтів з травмами і захворюваннями опорно-рухової системи, що дало можливість теоретично обґрунтувати і розробити нові способи реконструктивно-відновних операцій при патологіях опорно-рухової системи.

У 1927 р. за ініціативою проф. М.І.Ситенка було засновано і розпочато видання першого в країні фахового журналу “Ортопедия, травматология и протезирование”, який видається до теперішнього часу.

Проф. М.І.Ситенко зробив величезний внесок у розвиток вітчизняної ортопедії та травматології. Після його смерті у січні 1940 р. Інституту було присвоєне ім’я проф. М.І.Ситенка.

У 1940 – 1941 рр. директором інституту був призначений Я.Г.Дубров.

У 1941-1943 рр. під час Другої світової війни на базі Інституту було створено евакогоспіталь № 3348, в якому лікувався виключно тяжкий контингент поранених з пошкодженнями опорно-рухової системи. Інститут поновив свою діяльність у вересні 1943 р., тоді він називався «Український науково-дослідний інститут ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка». Директором Інституту було призначено професора М.П. Новаченка.

З цього часу під його керівництвом в Інституті активно проводились експериментально-морфологічні роботи з клінічної ортопедії та травматології, з вивчення біо- і патомеханічних особливостей опорно-рухового апарату, з вивчення і розробки нових форм боротьби з промисловим, сільськогосподарським, транспортним, спортивним та іншими видами травматизму.

У 1965 р. за рішенням Ради Міністрів УРСР інститут був реорганізований у Харківський інститут протезування, ортопедії та травматології ім. проф. М.І. Ситенка. Інститут став головним закладом з проблем протезування і почав займатися також і проблемами удосконалення організації і підвищенням якості надання протезно-ортопедичної допомоги населенню. Директором було призначено акад. О.О. Коржа, який очолював інститут до 1996 р.

Під його керівництвом в Інституті почали проводити фундаментальні та клінічні дослідження, які дали можливість обґрунтувати, розробити та впровадити цілу низку реконструктивно-відновних операцій при сколіозі, при патології кульшового суглоба у дорослих і дітей. В цей період також досліджуються проблеми остеогенезу при переломах кісток, застосування корундової кераміки при реконструктивно-відновних операціях, вивчається контингент інвалідів, які користуються протезно-ортопедичними виробами, розроблюються конструкції протезів і технології їх виготовлення, обґрунтовуються способи і рівні ампутацій кінцівок.

Академіком О.О. Коржем вперше в країні було запропоновано і впроваджено експрес-протезування на операційному столі після ампутації кінцівки, яке не втратило актуальності на теперішній час.

У 1974 р. інститут було перепрофільовано в Харківський інститут ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка, в зв’язку з тим, що створений в інституті відділ протезування і протезобудування був переданий в Український центральний науково-дослідний інститут експертизи працездатності і організації праці інвалідів Міністерства соціального забезпечення. Очолив його співробітник інституту ім. проф. М.І. Ситенка учень акад. О.О. Коржа проф. Д.О. Яременко. У 1976 р. був створений Український НДІ протезування, протезобудування, експертизи і відновлення працездатності інвалідів. Проф. Д.О. Яременко організував на високому рівні клінічну, наукову і дослідно-конструкторську роботу інституту протезування, що підвищило авторитет закладу.

З вересня 1996 р. Інститут ім. проф. М.І. Ситенка очолює професор М.О. Корж.

В 2000 р. інститут увійшов до складу Національної Академії медичних наук України і одержав назву Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, з 2007р. став Державною установою «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».
Основними напрямками наукової діяльності Інституту є експериментально-теоретичні дослідження в галузі ортопедії та травматології, ортопедичні проблеми патології хребта, ортопедична артрологія та ендопротезування, ортопедична онкологія, травматологія хребта та суглобів.

На теперішній час Інститут є головним центром в Україні з проблем лікування патології хребта. У 1976 р. тут було створене перше в країні відділення вертебрології, а у 2001 р. на його базі – науковий відділ інструментальної та малоінвазивної хірургії хребта.

Нині в ІПХС інтенсивно розвиваються нові, перспективні напрямки оперативного і консервативого лікування хворих з патологією хребта, зокрема вивчаються особливості застосування при хірургічному лікуванні захворювань хребта так званих динамічних фіксаторів, розроблюються нові сучасні технології лікування сколіозу та спондилолістезу, черезшкірної денервації дуговідросткових суглобів при спондилоартрозі. Розроблено і впроваджено у практику технології малоінвазивного хірургічного лікування хворих на остеохондроз, з компресійними переломами хребців при остеопорозі. Проводяться фундаментальні дослідження з питань використання клітинної терапії, трансплантації аутологічних клітин ушкодженого міжхребцевого диска, вивчення причин та розвитку транзиторного поперекового болю в хребті, впливу паравертебральних м`язів на результати спондилодезу,

Розроблені та впроваджені в клініку нові способи хірургічних втручань при пухлинах хребта, розроблені імплантати з гідроксилапатитної та корундової кераміки для заміщення дефектів уражених хребців і кісток, унікальна система корекції деформації скелета у дітей та дорослих.

В Інституті вперше в Україні було сконструювано і впроваджено в клінічну практику коригуючий корсет для лікування сколіозу, був розроблений спеціальний інструментарій і впроваджений хірургічний метод лікування сколіотичної хвороби. В останні десятиріччя в інституті, завдяки технічному удосконаленню імплантатів, розроблені та застосовуються полісегментарні конструкції для фіксації хребта у дітей, які «зростають» разом із пацієнтом.

За комплексну роботу «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта» у 2008 р. Державну премію України в галузі науки і техніки отримали проф. М.О. Корж, проф. В.О. Радченко, проф. Г.Х.Грунтовський, проф. О.І. Продан, доктор медичних наук А.О.Мезенцев.

За останні роки в Інституті були створені принципово нові технології лікування пошкоджень і захворювань великих суглобів та інструментарій для їх виконання, модульні системи ендопротезів для лікування злоякісних кісткових пухлин, розроблена система використання апаратів зовнішньої черезкісткової фіксації на стержньовій і спице-стержньовій основі.

В Інституті проводяться реконструктивно-відновні операції при тяжких наслідках травм і захворюваннях таза, пухлинах кісток, ендопротезування сучасними конструкціями ендопротезів кульшового, колінного, плечового і ліктьового суглобів, декомпресивно-стабілізуючі хірургічні втручання при тяжких формах сколіозу на різних відділах хребта і грудній клітці за новими технологіями.

Досягненнями видатних вчених і фахівців Інституту, які в різні роки працювали в його стінах: К.Ф.Вегнера, М.І.Ситенка, В.Д.Чакліна, М.П.Новаченка, Л.П.Ніколаєва, Ф.Є.Ельяшберг, О.П.Котова, В.О.Маркса, О.В.Недрігайлової, Б.Й.Шкурова, К.Ф.Єленевського, Є.І.Лисицького, О.О.Коржа, М.В.Андрусона, Є.Я.Панкова, М.І.Куліша, Л.Д.Горидової, С.Д.Шевченка, Б.І.Сіменача, Г.Х.Грунтовського, О.І.Продана, Д.О.Яременка, В.І.Маколінця і багатьох інших – сформована ситенківська школа ортопедії, травматології та протезування, яка широко відома як в Україні, так і за її межами.

Сьогодні в Інституті працюють 480 співробітників, серед яких 23 доктора медичних наук, у тому числі 7 професорів, 51 кандидат медичних, біологічних і фармацевтичних наук і 2 доктори філософії (PhD), в тому числі 2 лауреати Державної премії України (проф. М.О.Корж, проф.В.О.Радченко), 4 заслужених діяча науки і техніки України (проф. М.О.Корж, проф.В.О.Радченко, проф. В.А.Філіпенко, проф. С.О.Хмизов), 2 заслужених лікаря (проф. О.Є.Вирва, проф. В.І. Маколінець) і 1 заслужений працівник охорони здоров’я (О.Б.Тесленко). Славетні традиції харківських ортопедів-травматологів сьогодні продовжують професори М.О.Корж, В.О.Радченко, В.А.Філіпенко, В.О.Танькут, О.Є.Вирва, С.О.Хмизов, О.А.Тяжелов, доктори медичних наук В.О.Куценко, І.Ф.Федотова, А.І.Жигун, кандидати медичних наук Г.М. Дем’яненко, І.В.Котульский, Ф.С.Леонтьева, О.А.Динник, Т.М.Гращенкова, І.Б.Тимченко та інші. За останні роки в інституті вихована ціла плеяда молодих талановитих вчених ортопедів-травматологів О.П.Бабуркіна, С.Є.Бондаренко, А.Г.Скіданов, К.О.Попсуйшапка, І.В.Шевченко, О.О.Підгайська, В.В.Баєв, Г.В.Кікош, П.В.Болховітін, Я.О.Головіна, Д.В.Прозоровський, О.О.Барков, К.К.Романенко, О.Г.Чернишов, Н.О.Ашукіна, Д.Р.Дуплій, О.А.Нікольченко. За значний внесок у розвиток медичної науки молоді вчені О.В.Танькут, Я.А.Долуда, О.О.Підгайська у різні роки були нагороджені Преміями Президента України.

Колектив Інституту за визначний внесок у розвиток медичної науки в галузі ортопедії і травматології, надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги хворим та підготовку наукових кадрів був неодноразово нагороджений почесними грамотами: у 2007 р. і 2017 р. Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, у 2013 р. – Грамотою Верховної ради України, у 2007 р.- Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава», у 2007 і 2017 р. – Медаллю Національної Академії медичних наук України.

Важливим напрямком діяльності Інституту є співробітництво з міжнародними організаціями ортопедів-травматологів: AAOS, EFFORT, Міжнародне товариство ортопедів-травматологів «SІCOT», Міжнародне товариство малоінвазивної хірургії хребта «ISMISS» та ін. Багато співробітників інституту є членами цих організацій, що сприяє підвищенню авторитету інституту у світовій науковій спільноті.

Щорічно, починаючи з 2002 року, на базі Інституту проходять міжнародні симпозіуми «Малоінвазивна та інструментальна хірургія дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта» за участю провідних зарубіжних спеціалістів із Європи, Сполучених Штатів Америки, Азії, Африки.

У 2017 – 2019 рр. співробітники установи брали участь в проекті  Erasmus+, який був рамковим проектом Євросоюзу і до якого були залучені вчені Ізраїлю, Іспанії, Хорватії, Польщі.

В наші тяжкі часи в інституті створено відділення бойової травми, надається необхідна медична допомога постраждалим.

Свій ювілей колектив Інституту зустрічає повним творчих планів на майбутнє і продовжує активно проводити наукові дослідження з актуальних проблем ортопедії та травматології.

М.О.Корж, В.О.Танькут, І.В.Голубєва, М.Д.Рикун

Використана література.

 1. Краткий очеркъ исторіи съездов горнопромышленников Юга Россіи /Под ред. Н.Ф. фон-Дитмара; составил П.И. Фомин // Харьковъ: Типографія М. Зильберберга, 1908.- 173 с.
 2. 50 лет научной, лечебной и организационно-методической деятельности Украинского научно-исследовательского института ортопедии и травматологии имени проф. М.И. Ситенко (1907–1957 гг.) // Киев, Изд-во «Здоровье», 1964. – 167 с.
 3. Костриков В.С., Скоблин А.П. Михаил Иванович Ситенко // Харьков: Харьковское областное издательство, 1958. – 103 с.
 4. Вклад Института им. проф. М. И. Ситенко в становление и развитие протезно-ортопедической помощи в Украине / Н. А. Корж, Д. А. Яременко, И. В. Голубева // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2005. – № 2. – С. 130–135.
 5. Исторический очерк об Институте патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко АМН Украины. К 100-летию со дня основания / Н.А. Корж, Д.А. Яременко, В.Б. Таршис, Е.Г. Шевченко, И.В. Голубева // Харьков: ИППС им. проф. М.И. Ситенко, 2007. – 214 с.
 6. Звіти про науково-дослідні роботи // Архів ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України».

Вітаємо з Днем медичного працівника!

Дорогі наші лікарі та всі медичні працівники, вітаємо з Днем медичного працівника!

Бажаємо злагодженої роботи, взаємоповаги в колективі, вдячних і щасливих пацієнтів, а також всіх добрих благ в особистому житті кожного з вас.

Колеги, будьте здорові, завжди рішучі та впевнені у своїх діях, вірні своїм принципам і невразливі!

Слава Україні!

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН» оголошує конкурс до аспірантури та докторантури

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН» оголошує конкурс до аспірантури за спеціальністю 222 Медицина (Травматологія та ортопедія). Прийом документів до 10.06.2022 р.

Тел. +380(93)806-42-51.


ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН» оголошує конкурс до докторантури за спеціальністю 222 Медицина (Травматологія та ортопедія). Прийом документів до 10.06.2022 р.

Тел. +380(93)806-42-51.

Подяка департаменту обласного управління охорони здоров’я Тернопільської ОВА.

Адміністрація ДУ «ІПХС ім. проф. М.І.Ситенка НАМИ України» висловлює щиру подяку за надання інституту гуманітарної допомоги у вигляді 18 коробок медикаментів, перев’язувальних матеріалів, розчинів для в/в інфузій, медичної білизни, гігієнічних засобів, дезінфікуючих розчинів та ін., що необхідні для надання медичної допомоги постраждалим іа забезпечення роботи закладу у військовий час.

До 75-річчя до дня народження доктора медичних наук, професора Володимира Олексійовича Танькута

23 березня цього року виповнилося 75 років одному з провідних ортопедів-травматологів України талановитому вченому-хірургу доктору медичних наук, професору Володимиру Олексійовичу Танькуту.

Життєвий шлях Володимира Олексійовича – це шлях невпинного служіння медичній науці та хворим людям.

У 1976 році В.О. Танькут закінчив Харківський медичний інститут і у серпні того ж року був прийнятий у Харківський науково-дослідний інститут ортопедії та травматології ім. проф. М.І. Ситенка на посаду лікаря-травматолога. Свої перші кроки в ортопедії та травматології він зробив під керівництвом видатних вчених академіка О.О. Коржа, професорів М.І. Хвисюка і М.І. Куліша. У березні 1979 р. його було переведено на посаду молодшого наукового співробітника у відділенні патології суглобів. З цього часу основною темою його наукових досліджень стали проблеми патології кульшового суглоба і ендопротезування. Він плідно працював над питаннями лікування хворих із захворюваннями і пошкодженнями кульшових суглобів, розроблював методи реконструктивно-відновних операцій та інструментарій для їх виконання. У 1980 р. за розробку нової конструкції ендопротеза кульшового суглоба і набора інструментів для ендопротезування Володимир Олексійович був нагороджений дипломом III ступеня і бронзовою медаллю ВДНГ УРСР.
За результатами своїх досліджень у лютому 1981 р. В.О. Танькут успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Тотальное эндопротезирование в лечении больных с патологией тазобедренного сустава». Це було перше в Україні наукове дослідження з цієї проблеми, яке стало основою для подальших досліджень у тому ж напрямку.
У 1980 р. Володимира Олексійовича призначили відповідальним виконавцем і координатором наукового дослідження у Республіканській комплексній програмі боротьби з автодорожнім травматизмом, керівником якої був академік Олексій Олександрович Корж. У листопаді 1981 р. В.О. Танькута призначили старшим науковим співробітником створеної групи з автодорожнього травматизму. Дослідження велися протягом 1980 – 1985 рр. В них брали участь профільні інститути України і 22 кафедри ортопедії та травматології. Володимир Олексійович активно працював над темою і став визнаним фахівцем у питаннях надання допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах. Результати цих досліджень дозволили знизити кількість дорожньо-транспортних пригод і зменшити летальність та інвалідність внаслідок ДТП. Був виданий спільний наказ Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ. Цю роботу було відмічено Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.
Одночасно В.О. Танькут продовжував вивчати проблеми патології кульшового суглоба. У 1985 р. йому було присвоєно звання старшого наукового співробітника, а у 1986 р. Володимира Олексійовича було переобрано на посаду старшого наукового співробітника відділення патології суглобів.
У лютому 1993 р. В.О. Танькут захистив докторську дисертацію за темою «Патогенетическое обоснование операций при коксартрозе, профилактика и лечение осложнений», в якій було розроблено чітку систему реконструктивно-відновних операцій при різних формах патології кульшового суглоба. Це дало можливість значно покращити результати лікування цього контингенту хворих. Запропоновані нові методи хірургічних операцій були широко впроваджені в медичну практику. У березні 1993 р. В.О.Танькута обрали провідним науковим співробітником, а у січні 1996 р. – головним науковим співробітником відділення ортопедичної артрології та ендопротезування. У вересні 2015 р. В.О. Танькут отримав звання професора.
Багато років в інституті Володимир Олексійович досить активно проводить кураторську роботу в Сумській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях, в яких впроваджує сучасні методи діагностики і лікування хворих з патологією опорно-рухової системи. За свою плідну працю в цьому напрямку він був удостоєний звання «Почесний куратор Одеської та Сумської областей».
Професор В.О. Танькут також активно співпрацює з міжнародними товариствами ортопедів-травматологів. Він – один із засновників створення «Німецько-українського товариства ортопедів-травматологів». Це дало можливість багатьом молодим фахівцям з України проходити стажування в провідних клініках Європи. За активну діяльність в цьому товаристві Володимир Олексійович був відзначений «Подякою» цього товариства.
В.О. Танькут – активний учасник багатьох міжнародних та республіканських науково-практичних конференцій та симпозіумів, на яких в своїх доповідях висвітлював нові технології лікування ортопедо-травматологічних хворих.
З березня 2018 р. Володимир Олексійович очолює науково-організаційний відділ. Під його керівництвом у відділі проводяться наукові дослідження з питань інвалідності внаслідок травм і захворювань опорно-рухової системи, реабілітації хворих та інвалідів з переломами довгих кісток кінцівок.
На протязі багатьох років він є членом спеціалізованої вченої ради Інституту ім. проф. М.І. Ситенка і приділяє значну увагу вихованню молодих науковців. Він був об’єктивним рецензентом багатьох кандидатських та докторських дисертацій, під його керівництвом виховано 4 кандидата медичних наук з спеціальності «Ортопедія та травматологія».
Слід окремо відзначити наукову діяльність проф. В.О. Танькута, він був автором проектів і керівником досліджень, які отримали міжнародні гранти, а саме: використання сапфірових імплантатів при патології кульшового суглоба (результати цього дослідження були удостоєні Премії Президента України для молодих вчених) і проект «Еrasmus+Bioart» – міжнародна навчальна програма по розробці штучних імплантатів для інженерних спеціальностей. Результати цього дослідження були відображені у зарубіжній монографії, співавтором якої був ювіляр.
Професор В.О. Танькут – автор 214 наукових праць, серед яких 6 монографій, 32 винаходи та патенти.
Глибокі знання, інтелект, високий професіоналізм, працелюбність, чуйність здобули Володимиру Олексійовичу повагу і любов багатьох тисяч вдячних пацієнтів, а також вітчизняних і закордонних колег ортопедів-травматологів.
Свій ювілей Володимир Олексійович зустрічає повний творчих сил, нових ідей та перспективних планів на майбутнє.
Співробітники Інституту ім. проф. М.І. Ситенка і науково-організаційного відділу, друзі та учні гаряче вітають Володимира Олексійовича з ювілеєм і щиро бажають міцного здоров’я, творчої наснаги і нових наукових досягнень!

Колектив Інституту та науково-
організаційного відділу.

XІХ з’їзд ортопедів-травматологів України

22-24 вересня 2022 року в м. Дніпро відбудеться XІХ з’їзд ортопедів-травматологів України.

Організатори:

ВГО «Українська асоціація ортопедів–травматологів» та Дніпровський державний медичний університет.

Напрямки, які будуть розглянуті на з’їзді:

 • Первинне та ревізійне ендопротезування великих суглобів;
 • Травматологія дорослого віку;
 • Ортопедія та травматологія дитячого віку;
 • Лікування захворювань та пошкоджень хребта та тазу;
 • Ортопедична патологія верхньої та нижньої кінцівок;
 • Ортопедична онкологія;
 • Спортивна травматологія та мініінвазивна хірургія суглобів;
 • Реабілітація, організація та надання протезно-ортопедичної допомоги при травмах і ортопедичних захворюваннях;
 • Інфекційні ускладнення в травматології та ортопедії;
 • Біоінженерія, трансплантологія та заміщення дефектів тканин опорно-рухової системи;
 • Бойова травма, політравма та її наслідки;
 • Підготовка кадрів, освіта та фундаментальні наукові дослідження в ортопедії та травматології.

Докладнішу інформацію, а також інформацію про можливі зміни і формат з’їзду Ви зможете знайти на сайтах
http://www.uaot.org.ua, https://dmu.edu.ua/

Програма 19-го симпозіуму «Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта».

08:30-08:35 Joachim Oertel Homburg, Germany Привітання від президента
08:35-08:55 Mykola Korzh,
Volodymyr Radchenko,
Kostiantyn Romanenko
Kharkiv, Ukraine Еволюція хірургії хребта в Інституті Ситенка
08:55-09:20 Leu Hansjoerg
Burkhardt Benedikt
Zurich, Switzerland Ендоскопічна хірургія хребта: від чисто трансфорамінальної до також інтерламінарної техніки. 40 років еволюції
09:20-09:35 Hyeun-Sung Kim Seoul, South Korea Однопортальна повністю ендоскопічна задня форамінотомія шийного відділу з частковою педікулотомією та частковою вертебротомію
09:35-09:50 Hyeun-Sung Kim Seoul, South Korea Повністю ендоскопічна інтерламінарна контралатеральна форамінотомія
09:50-10:05 Bambang Darwono Jakarta, Indonesia Концепція малоінвазивної хірургії хребта /MISS/, що базується на 3-колоннії теорії дегенерації поперекового відділу
10:05-10:20 Bambang Darwono Jakarta, Indonesia Травма спинного мозку та інсульт головного мозку. Чи можна це вилікувати?
10:20-10:35 Hyeun-Sung Kim Seoul, South Korea Монопортальний, повністю ендоскопічний заднебоковий трансфорамінальний поперековий міжтіловий спонділодез
10:35-10:50 Joachim Oertel Homburg, Germany Ендоскопічні варіанти TLIF-спонділодеза
10:50-11:05 Peter Durný Ružomberok, Slovakia Можливості МІS в хірургії хребта
11:05-11:20 Artem Skidanov Kharkiv, Ukraine Значення паравертебральних м’язів для хірургічного лікування поперекового відділу хребта
11:20-11:35 Arman Hakobyan Yerevan, Armenia Ендоскопічна хірургія міжхребцевого диска – порівняння трансфорамінального та інтерламінарного доступів
11:35-11:50 Valentyn Piontkovskyi Rivne, Ukraine Ендоскопічні втручання на рівні поперекового відділу, переваги та недоліки
11:50-12:05 Stefan Linsler Homburg, Germany EASY GO в хірургії поперекового відділу хребта
12:05-12:20 Iakiv Fishchenko Kyiv, Ukraine Наш досвід впровадження біпортальної ендоскопії хребта в Україні
12:20-12:35 Magomed Lepchokov Homburg, Germany Трансламінарна ендоскопічна хірургія диска
12:35-12:50 Sergii Balan Ivano-Frankivsk, Ukraine Черезшкірна ендоскопічна поперекова дискектомія. Інтерламінарний доступ
12:50-13:05 Anatolii Stashkevych Kyiv, Ukraine Порівняльний аналіз результатів різних методів хірургічного лікування кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта
13:05-13:20 Sebastian Senger Homburg, Germany Ендоскопічна хірургія шийного відділу хребта
13:20-13:35 Kostyantyn Horbatyuk Vinnytsia, Ukraine Малоінвазивний хірургічний підхід до екстрамедулярної пухлини хребта
13:35-13:50 Sohail Muhammad Tarriq Lahore, Pakistan Нанотехнології в спінальному спонділодезі
13:50-14:05 Alexander Aganesov Moscow, Russia Рідкісні ускладнення в хірургії хребта
14:05-14:20 Oleksandr Barkov Kharkiv, Ukraine Двоетапне хірургічне лікування важких і рігідних деформацій хребта (передня мобілізація та задня інструментація)
14:20-15:00 Перерва
15:00-15:15 Cumhur Kilinçer Edirne, Turkey Показання до динамічної стабілізації при дегенеративних захворюваннях поперекового відділу
15:15-15:30 Sebastian Gitter Biberach, Germany Розширені довгострокові результати MIS інтерламінарної динамічної стабілізації порівнянно з MIS інтерламінарним рігідним спонділодезом при поперековому стенозі хребта; проспективне рандомізоване дослідження
15:30-15:45 Giovanni Miccoli Homburg, Germany Ендоскопічне лікування синовіальних кіст
15:45-16:00 Simon Muller Homburg, Germany Закриття фістули спинномозкової рідини при хірургії з використанням ендоскопічних методів
16:00-16:15 Sergiy Lysenko Kyiv, Ukraine Форамінальний поперековий стеноз – принципи діагностики та лікування
16:15-16:30 Yurii Pedachenko Kyiv, Ukraine Стеноз поперекового відділу хребта у пацієнтів різних вікових груп
16:30-16:45 Andrii Popov Kharkiv, Ukraine Вибір хірургічного лікування для відновлення опорної функції хребців при пухлинах хребта
16:45-17:00 Nikola Zajec Zagreb, Croatia

Роботизовані підходи у спинальній хірургії

17:00-17:15 Olexandr Voznyak Kyiv, Ukraine Хірургія мальформації Кіарі у дорослих: декомпресія чи реконструкція?
17:15-17:30 Richard G. Fessler Chicago, USA Мінімальноінвазивна резекція інтрадуральних пухлин
17:30-17:45 Eric Muehlbauer Burr Ridge, USA Сучасні погляди на синдром невдалої операції на спині
17:45-18:00 Allen S. Chen Santa Monica, USA Синдром невдалої операції на спині: пошуки генератора болю
18:00-18:15 Kostyantyn Popsuishapka Kharkiv, Ukraine Стан сагітального контуру хребта та хребтово-тазового балансу після ендопротезування кульшового суглоба
18:15-18:30 Volodymyr Radchenko Kharkiv, Ukraine Хірургія хребта в Інституті Сітенка сьогодні
Заключне слово

Почалася реєстрація учасників 19-го симпозіуму «Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта».

Шановні колеги! Повідомляємо Вам, що 4 грудня 2021 року Інститутом патології хребта та суглобів ім. професора М.І. Ситенка НАМН України (м. Харків) під егідою International Society for Minimal Intervention in Spine Surgery (ISMISS/SICOT) при сприянні North American Spine Society (NASS) відбудеться 19-й міжнародний симпозіум «Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта».

Реєстрація учасників 19-го симпозіуму

Scroll to Top