Лабораторія морфології сполучної тканини

+38-057-725-14-04, +38-057-725-14-51
Кабінет кісткової денситометрії:
з 9:00 до 15:00
Ашукіна Наталія Олександрівна
завідувач лабораторії, к. біол. наук
Данищук Зінаїда Миколаївна
науковий співробітник, лікар-патологоанатом вищої категорії
Мальцева Валентина Євгенівна
старший науковий співробітник, к. біол. наук
Криничанська Майя Іллівна
лікар-патологоанатом
Скрипель Маргарита Володимирівні
лаборант І категорії
Гриценко Наталія Олександрівна
фельдшер-лаборант
Остапенко Ольга Олександрівна
лаборант
Черкасов Євген Олександрович
лаборант
Остапієнко Лідія Василівна
молодша медична сестра

Основні напрямки роботи

  • дослідження регенерації кістки;
  • оцінювання реакції тканин на нові синтетичні та біологічні імплантаційні матеріали;
  • вивчення чинників дегенерації міжхребцевого диска та суглобового хряща;
  • вивчення механізмів розвитку остеопорозу й артрозу, шляхи корекції порушень;
  • роль м’язової тканини у розвитку дегенеративних захворювань хребта;
  • стан м’язів в умовах порушення регенерації кісток;
  • патологоанатомічна діагностика захворювань скелетної та м’язової систем, пухлинних уражень кісток і суглобів;
  • дослідження мінеральної щільності кісткової тканини – стандартні обстеження та визначення стану кісткової тканини в перипротезній ділянці, кількісне оцінювання деформацій тіл хребців.

 
Лабораторія сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005 (Сертифікат № 01-0021/2019 от 08.02.2019) та проводить фундаментальні та прикладні дослідження з ключових питань травматології та ортопедії.

Лабораторія морфології сполучної тканини обладнана сучасними мікроскопами: Olympus ВХ63 із флуоресцентним модулем, цифровою камерою DP73 (Olympus) і програмним забезпеченням «Cell Sens Dimention 1.8.1» (2013); Olympus ВХ53 із поляризаційним модулем, AxioStar (Carl Zeiss), які дають змогу забезпечити відмінну візуалізацію й аналіз гістологічного матеріалу методами світлової, поляризаційної та флуоресцентної мікроскопії. Програмне забезпечення «Cell Sens Dimention 1.8.1» (Olympus, 2013) дозволяє виконувати морфометричні дослідження, фотографування та збереження отриманих результатів у цифровому вигляді.

Трансмісійний електронний мікроскоп ЕМВ-100БР дає змогу проводити ультрамікроскопічні дослідження.

Дослідження мінеральної щільності кісткової тканини виконується методом двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії на кістковому денситометрі Explorer QDR W (Hologic).

Співробітники лабораторії володіють методами світлової, поляризаційної, флуоресцентної та електронної мікроскопії для вивчення структурних особливостей тканин організму, зокрема кісткової. Мають високу кваліфікацію щодо діагностики пухлин та пухлиноподібних захворювань кісток і суглобів.

За останні 5 років співробітниками лабораторії опубліковано 76 наукових статей у провідних фахових виданнях, 3 патенти, 28 робіт у матеріалах конференцій та з’їздів.

Історія Лабораторії

Завідувач лабораторії

к. біол. наук Ашукіна Наталія Олександрівна

к. біол. наук
Ашукіна Наталія Олександрівна

Фото

Співробітники лабораторії морфології сполучної тканини. Зліва направо 1-й ряд: Остапенко О.О., Криничанська М.І., проф. Дєдух Н.В., к.б.н. Бенгус Л.М.; 2-й ряд: к.б.н. Ашукіна Н.О., Танькут Ю.О., к.б.н. Батура І.О., Данищук З.М., Скрипель М.В., Мальцева В.Є., Івакіна О.В.
Аналіз гістологічних препаратів, наук. співроб. Данищук З.М.
Scroll to Top