Лабораторія морфології сполучної тканини

+38-057-725-14-48, +38-057-725-14-51
Кабінет кісткової денситометрії:
з 9:00 до 15:00
Ашукіна Наталія Олександрівна
завідувач лабораторії, к. біол. наук
Данищук Зінаїда Миколаївна
лікар-патологоанатом вищої категорії
Мальцева Валентина Євгенівна
старший науковий співробітник, к. біол. наук
Іванова Наталія В’ячеславівна
лікар патологоанатом
Скрипель Маргарита Володимирівна
лаборант
Ніколаєнко Рімма Олександрівна
лаборант
Остапенко Ольга Олександрівна
лаборант
Остапієнко Лідія Василівна
молодша медична сестра

Основні напрямки роботи

  • дослідження регенерації кістки;
  • оцінювання реакції тканин на нові синтетичні та біологічні імплантаційні матеріали;
  • вивчення чинників дегенерації міжхребцевого диска та суглобового хряща;
  • вивчення механізмів розвитку остеопорозу й артрозу, шляхи корекції порушень;
  • роль м’язової тканини у розвитку дегенеративних захворювань хребта;
  • стан м’язів в умовах порушення регенерації кісток;
  • патологоанатомічна діагностика захворювань скелетної та м’язової систем, пухлинних уражень кісток і суглобів;
  • дослідження мінеральної щільності кісткової тканини – стандартні обстеження та визначення стану кісткової тканини в перипротезній ділянці, кількісне оцінювання деформацій тіл хребців.

 
Лабораторія сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005 (Сертифікат №01-0018/2023 від 14.03.2023) та проводить фундаментальні та прикладні дослідження з ключових питань травматології та ортопедії.

Лабораторія морфології сполучної тканини обладнана сучасними мікроскопами: Olympus ВХ63 із флуоресцентним модулем, цифровою камерою DP73 (Olympus) і програмним забезпеченням «Cell Sens Dimention 1.8.1» (2013); Olympus ВХ53 із поляризаційним модулем, AxioStar (Carl Zeiss), які дають змогу забезпечити відмінну візуалізацію й аналіз гістологічного матеріалу методами світлової, поляризаційної та флуоресцентної мікроскопії. Програмне забезпечення «Cell Sens Dimention 1.8.1» (Olympus, 2013) дозволяє виконувати морфометричні дослідження, фотографування та збереження отриманих результатів у цифровому вигляді.

Трансмісійний електронний мікроскоп ЕМВ-100БР дає змогу проводити ультрамікроскопічні дослідження.

Дослідження мінеральної щільності кісткової тканини виконується методом двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії на кістковому денситометрі Explorer QDR W (Hologic).

Співробітники лабораторії володіють методами світлової, поляризаційної, флуоресцентної та електронної мікроскопії для вивчення структурних особливостей тканин організму, зокрема кісткової. Мають високу кваліфікацію щодо діагностики пухлин та пухлиноподібних захворювань кісток і суглобів.

За останні 5 років співробітниками лабораторії опубліковано 76 наукових статей у провідних фахових виданнях, 3 патенти, 28 робіт у матеріалах конференцій та з’їздів.

Історія Лабораторії

Завідувач лабораторії

к. біол. наук Ашукіна Наталія Олександрівна

к. біол. наук
Ашукіна Наталія Олександрівна

Відео

Лабораторія морфології сполучної тканини.

Фото

Співробітники лабораторії морфології сполучної тканини. Зліва направо 1-й ряд: Остапенко О.О., Криничанська М.І., проф. Дєдух Н.В., к.б.н. Бенгус Л.М.; 2-й ряд: к.б.н. Ашукіна Н.О., Танькут Ю.О., к.б.н. Батура І.О., Данищук З.М., Скрипель М.В., Мальцева В.Є., Івакіна О.В.
Аналіз гістологічних препаратів, наук. співроб. Данищук З.М.
Scroll to Top