Історія організації та розвитку лабораторії

назад

Відповідно до суті та змісту ортопедії починаючи з часів створення інституту разом з клінічними та соціально-трудовими структурами в ньому завжди існували підрозділи медико-технічного спрямування. У 1965 році на установу було покладено функції головної організації з протезування та розроблення протезно-ортопедичних виробів. Відповідно до рішення МОЗ УРСР від 24 березня 1965 р. за наказом Харківського НДІ протезування, ортопедії і травматології ім. проф. М. І. Ситенка від 13 квітня 1965 р. № 136 у складі відділу протезування та протезобудування засновано лабораторію матеріалів для протезування як науково-практичну структуру, котра на підставі власних досягнень в матеріалознавстві мала знаходити матеріали для створення засобів протезно-ортопедичної техніки. Принциповою вимогою було створити протезно-ортопедичні вироби, враховуючи клініко-біомеханічні та фізіологічні передумови і чинники. У 2015 р. лабораторії (нині ортезування та біоматеріалів) виповнилося 50 років. У різні часи її очолювали: к. т. н. М.М. Грачов (1966–1969), Я.І. Бойко (1969–1990), І.Б. Тимченко (1990–2012 рр.). Із 2012 р. лабораторією керує к. м. н., доц. О.А. Диннік.


М. М. Грачов

Я. І. Бойко

І. Б. Тимченко

О. А. Диннік

Керівники лабораторії в різні роки

За перше десятиліття у лабораторії розроблено:

 • технологію виготовлення тотально-контактних приймальних гільз протезів стегна та гомілки з пластичних мас — поліефірних й епоксидних смол, поліетилену, акрилових компаундів. Уперше в світі на основі силіконового каучуку розроблені для гільз протезів різновиди опорних елементів під торець кукси, які попереджували та нормалізували порушення регіонального кровообігу в ній і забезпечували вологопоглинальний ефект. Ця розробка відзначена бронзовою медаллю ВДНГ СРСР;
 • конструкції та технології виготовлення наконечників з гуми з протиковзними властивостями для тростин та милиць;
 • поліцентричний колінний вузол із склопластиків на епоксидному сполучному та оснастка для його виготовлення;
 • тотально-контактні рукоятки до тростин та підлокітників з акрилової пластмаси;
 • вихровий спосіб полімерного покриття металевих деталей ортопедичних виробів;
 • новий термопластичний полімер на основі лінійних поліуретанів (ОРТАН) спеціально для виготовлення ортопедичних виробів спільно з Інститутом хімії високомолекулярних сполучень АН УРСР;
 • матеріал та спосіб виготовлення іммобілізувальних пов’язок;
 • на основі накопиченого досвіду науковці лабораторії разом з клініцистами створили медико-технічні вимоги, визначили обов’язковий перелік методик і тестів дослідження матеріалів для ортезування, склали технологічні та медичні показання до застосування полімерів в ортопедії.

Зазначені здобутки з 1974 р. лягли в основу подальшого розвитку і вирішення в Україні нагальних проблем протезно-ортопедичної допомоги, але вже в УкрНДІ протезування, куди було переведено відділ протезування та протезобудування.

Подальша діяльність лабораторії в Інституті ім. проф. М. І. Ситенка тісно пов’язана з клінікою та іншими лабораторіями в пошуку й застосуванні зовні та всередині людини нових біоматеріалів. Починаючи з 1975 р. лабораторія працює за двома основними науково-практичними напрямами:

 • лікувально-профілактичне експрес-ортезування хворих із патологією опорно-рухової системи з широким застосуванням сучасних термопластичних матеріалів;
 • пошук і вибір біоматеріалів — полі- та монокристалічних корундів, а також створення на їх основі імплантатів та елементів ендопротезів.

За першим напрямом розроблено та впроваджено в практику понад 50 конструкцій і технологій виготовлення ортезів тулуба та кінцівок різного призначення (фото 2). У 1989 р. підготовлено й видано монографію О. К. Попсуйшапки та Я. І. Бойко «Експрес-ортезування в разі захворювань і ушкоджень опорно-рухового апарата», каталоги розроблених виробів, а також технічну документацію до них. За сприяння лабораторії на Харківському експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві створено кабінет лікувально-профілактичного експрес-ортезування.

За другим напрямом близько 40 років в інституті вивчають можливість застосування нових штучних біоматеріалів — замісників кісткової тканини. Найбільш вивченими та широко впровадженими в клінічну практику стали біоінертні й біоактивні кераміки, сапфір та вуглець. На ці біоматеріали та вироби з них (імплантати) отримано реєстраційні посвідчення, сертифікати на клінічне використання та промисловий випуск. Уперше в Україні спільно з ВАТ «УкрНДІ вогнетривів ім. акад. А. С. Бережного» та НТК «Інститут монокристалів» НАН України розроблено біоінертні імплантаційні матеріали — полікристалічний корунд (корундову кераміку) різних структур, монокристалічний корунд (сапфір), із яких створено численні різновиди імплантатів для реконструктивно-відновлювальних операцій у пацієнтів із захворюваннями опорно-рухової системи.

 


експрес-ортезування шийного відділу хребта;

перевірка ефективності конструкторсько-технологічних рішень щодо виготовлення корсета тулуба
Розробка методу лікувально-профіліктичного експрес-ортезування

 

Суттєвий внесок в інституті для обґрунтування та застосування імплантатів з корундових матеріалів зробили лабораторії патогістоморфології, імунології, біохімії, патофізіології, біомеханіки та ін., що надало комплексним науково-дослідним роботам і дисертаційним дослідженням з цієї проблеми незаперечної наукової новизни, практичної значущості та певної фахової вишуканості. Із використанням зазначених імплантатів у клініці інституту проведено понад 2 500 хірургічних втручань. Накопичений клінічний досвід із застосування імплантатів з корундової кераміки в 1992 р. узагальнено в монографії О. О. Коржа, Г. Х. Грунтовського, М. О. Коржа, В. Т. Михайліва «Керамопластика в ортопедії і травматології». Результати роботи отримали схвальний відгук фахівців та громадськості.

Систематична участь у проведенні досліджень в застосуванні інших біоматеріалів зумовило у 1990 р. змінити назву підрозділу на лабораторію ортезування та біоматеріалів.

Доступність кращих зразків ортезів провідних світових фірм допомагало порівнювати їх з вітчизняними, виявляти загальні та відмінні особливості конструкції і технологій виготовлення ортезів, а головне — концепцій та принципів їх побудови. Аналіз засвідчив, що незважаючи на різноманіття ортезів, диференційовані підходи до призначення певної конструкції не повністю розроблені. Нерідко вибір ортеза визначає рекламний або комерційний успіх виробу, а ступінь розробленості проблеми кількісної оцінки якості ортезування не відповідає її гостроті.

Приведені висновки стали для лабораторії програмними в подальшому розвитку ортезування та особливо актуальними після перепрофілювання установи у 2000 р. в Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України, оскільки відомо, яке велике значення має ортезування в комплексному лікуванні вертебрологічних та артрологічних хворих.


обговорення проблеми в лабораторії

та з директором Інституту чл.-кор. АМН СРСР Коржем О. О.

Розроблення та популяризація імплантатів з корундової кераміки

 

 


особливо щільна

пориста

шарувата

різновиди кераміки

 

 

співробітники інституту з кореспондентами телебачення (1986 р.)

 

 


Колектив лабораторії ортезування та біоматеріалів.
Завідувач лабораторії к. м. н., доц. Диннік О. А., інженер Трубаєва Т. В., різальник заготівок із пластмас Ковбаса Т. К., ст. н. с. Тимченко І. Б., інженер Голухова А. Г., м. н. с. Сосніна Ю. К., інженер Кузнєцов О. П. (зліва направо)

Розробки останніх років

Головні сучасні науково-практичні напрями:

 • розроблення та удосконалення ортезів хребта модульної побудови на основі експрес-метода виготовлення для пацієнтів із захворюваннями та ушкодженнями шийного, грудного та поперекового відділів хребта після раціонального врахування рівня, характеру та ступеня ураження хребта; віку, конституції; фізичного стану пацієнта; наявності та ступеня вираженості супутньої патології; соціально-побутових факторів;
 • розроблення підходів, конструкцій та технологій виготовлення редресувальних експрес-ортезів для лікування хворих із контрактурами надп’ятково-гомілкового, колінного і ліктьового суглобів, а також суглобів пальців кисті;
 • розроблення системи та алгоритму кількісного оцінювання якості ортезування хворих із патологією хребта й контрактурами суглобів, що дає змогу для об’єктивного раціонального компромісу між клінічною необхідністю, біомеханічною доцільністю дії ортеза на хребет або суглоб та фізіологічною можливістю пацієнта;
 • розроблення конструкцій та технологій виготовлення ортезів на таз; ортопедичних устілок і засобів транспортної іммобілізації;
 • широке використання методів математичного моделювання взаємодії біологічних та технічних чинників під час створення засобів ортопедичної техніки;
 • розроблення та удосконалення (на основі сучасних модулів постійних протезів та матеріалів) конструкцій і технологій виготовлення експрес-протезів для хворих після ампутацій на рівні стопи, гомілки та стегна, з доступом до післяопераційної рани й можливістю регулювання довжини і схеми побудови;
 • на підставі досягнень матеріалознавства, аналізу конструкторсько-технологічного, клінічного досвіду та математичного моделювання взаємодії живого з неживим створення конструкцій та технологій виготовлення індивідуальних імплантатів хребців та міжхребцевих дисків різних типорозмірів нового покоління.

Застосування сучасних високих технологій обумовило новий зміст, партнерів та організаційні форми проведення медико-технічних досліджень за проблемою імплантаційних біоматеріалів. Крім клініцистів, морфологів, біомеханіків, фізіологів та експериментаторів інституту, лабораторія співпрацює з провідними профільними науково-дослідними установами — ПАТ «УкрНДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного», НТК «Інститут монокристалів» НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, Українським фізико-технічним інститутом НАН України, АТ «Мотор Січ» тощо. Усе зазначене дало змогу лабораторії разом з іншими підрозділами інституту взяти участь у виконанні комплексних наукових досліджень
у створенні головки ендопротеза кульшового суглоба з монокристалічного корунду — сапфіру. Роботу підтримано грантом Євросоюзу.

Лабораторія ортезування та біоматеріалів є постійною базою для кафедр ортопедичного спрямування Харківської медичної академії післядипломної освіти. За договорами про співпрацю студенти матеріалознавчих кафедр НТУ «Харківський політехнічний інститут», Національного фармацевтичного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки знайомляться у лабораторії з її напрямами роботи та здобутками.

Співробітники лабораторії беруть активну участь у фахових зібраннях міського, державного й міжнародного значення, а також у популяризації досягнень Інституту ім. проф. М. І. Ситенка на виставках, міжнародних медичних форумах та конгресах. За виставкову діяльність разом із тематичними науково-практичними семінарами, які організовував інститут, лабораторія систематично отримувала дипломи за перемогу у номінації «Кращий науково-практичний захід». У 2013 р. О. А. Диннік підготував монографію «Нариси історії клінічного протезуваання в Україні».

Співробітники лабораторії опублікували 230 робіт, 3 монографії, 35 інформаційних листів, нововведення, проспекти та буклети, виставкові стенди, 64 авторських свідоцтва та патенти.


формування цервікального ортеза по тілу пацієнтки

цервікальний

та цервікоторакальний

ортези з деротаційними виступами; цервікоторакальний за кривошиї

цервікоторакальний з декомпресією судинно-нервових пучків шиї та інших життєвоважливих анатомічних утворень її передньої зони

цервікальний рамочної конструкції з декомпресією м’яких тканин шиї

Різновиди цервікальних та цервікоторакальних експрес-ортезів

 

результати порівняльного дослідження об’ємної швидкості кровотоку у хворих у розроблених ортезах за даними УЗ-доплерографії

 


грудний реклинувальний тип «метелик»

делордозивний для хворих на поперековий спондилолістез

поперековий реклинувальний

грудний реклинувальний

шийно-грудопоперковий фіксувальний

Кількісне оцінювання якості ортезування за показниками УЗ-доплерометрії стегнової вени

та стетографії

Різновиди ортезів тулуба для лікування хворих із патологією грудного та поперекового відділів хребта

 


для суглобів пальців кисті

для ліктьового суглоба

для ліктьового суглоба в разі остеосинтезу за допомогою АЗФ ліктьової кістки

обох кісток передпліччя

та плечової кістки

для колінного суглоба

Дослідження кількісних показників редресації

Різновиди редресувальних експрес-ортезів

 


різновиди

примірювання та видача

Індивідуальні вкладні ортопедичні засоби (устілки)

 


схема коригувального реконструктивно-відновного піднадп’яткового артродезу короткої кукси стопи з остеосинтезом компресійним спице-стрижневим пристроєм

експрес-протез на куксу стопи

гомілки

стегна

Різновиди експрес-протезів на кукси нижніх кінцівок

Scroll to Top