Науково-організаційний відділ

+38-057-725-14-77

 

Танькут Володимир Олексійович
Зав. відділом НОВ, професор
Беренов Костянтин Вікторович
Cтарший науковий співробітник, кандидат медичних наук
Голубєва Інна Валеріївна
Науковий співробітник
Рикун Микола Дмитрович
Науковий співробітник
Андросенкова Вікторія Анатоліївна
Науковий співробітник
Задорожна Юлія Олексіївна
Науковий співробітник
Єфремова Світлана Федорівна
Технік
Мальцева Валентина Олександрівна
Лаборант
Попов Володимир Миколайович
Інженер

Важливим розділом роботи науково-організаційного відділу є організація і надання методичної допомоги з курації співробітниками областей України з питань надання медичної допомоги хворим з патологією хребта та суглобів, а також курації з питань спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги 8 областям країни, що закріплені за інститутом. Співробітниками відділу розроблено типові функціональні обов’язки куратора, складаються графіки їх виїздів у закріплені регіони на кожен рік, готуються індивідуальні завдання і проекти договорів про спільну діяльність з регіональними органами і закладами.

Співробітники відділу організують проведення наукових заходів: семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, нарад, на яких популяризуються перед широким колом фахівців наукові досягнення інституту. У 2007 р. Інститут урочисто відзначив 100 років свого існування і провів міжнародну конференцію з актуальних питань ортопедії та травматології. У роботі цієї конференції взяли участь близько 500 провідних фахівців ортопедів-травматологів, нейрохірургів, неврологів, фізіотерапевтів, біологів, матеріалознавців, інженерів. На конференції були визначені нові основні стратегічні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень в ортопедії та травматології.

Інститут провів чотири з‘їзди ортопедів-травматологів України: IV, VII, XI, ХVІ. ХVІ з’їзд був проведений у Харкові 3-5 жовтня 2013 р., в роботі якого взяли участь 602 спеціаліста з України, Білорусі, Росії, Узбекистану, Азербайджану Словенії, Німеччини, Франції, Польщі.

Щорічно протягом 15 років інститут спільно із Міжнародним товариством малоінвазивної та інструментальної хірургії хребта (ISMISS) проводить у Харкові симпозіум з проблем патології хребта, в якому беруть участь провідні фахівці вертебрологи з усього світу, що свідчить про великий авторитет харківської школи ортопедії та травматології.

Організація та методичний супровід підготовки кадрів через докторантуру, аспірантуру, клінічну ординатуру, а також у формі стажування та на курсах з підвищення кваліфікації став одним з найважливіших напрямків роботи відділу з дня його організації у 1929 р. Особливо активною робота з підготовки кадрів стала у повоєнні роки, починаючи з 1945 р.

В очній і заочній аспірантурі з 1945 р. до 2017 р. було підготовлено 113 фахівців, в клінічній ординатурі – 135, на курсах з підвищення кваліфікації (з 1982 р. замінені на постійно діючі курси інформації та стажування) – 1356 лікарів і 376 середніх медичних працівників, на тематичних семінарах та майстер-класах з актуальних питань ортопедії та травматології – 7720 фахівців. Стажування на робочих місцях у клініках інституту за вказаний період пройшли 703 лікаря і 172 медичних працівника середньої ланки.

Більша частина лікарів, що навчались в аспірантурі, успішно захистила кандидатські, а 15 фахівців потім й докторські дисертації.

Історія Відділення

Керівник відділу

проф. д.м.н. Танькут Володимир Олексійович

д.м.н., професор
Танькут Володимир Олексійович

Фото

Науково-організаційний відділ
Науково-організаційний відділ
Науково-організаційний відділ
Науково-організаційний відділ
Scroll to Top