Інтернатура

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» Є БАЗОЮ СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ (ЗАОЧНА БАЗА) на договірній основі за спецальністю 222 Медицина галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Положення про інтернатуру наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 22.06.2021 № 1254 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2022 № 493)
Перелік баз стажування лікарів-інтернів, їх географічний розподіл визначається МОЗ України:
https://moz.gov.ua/bazi-stazhuvannja-likariv-interniv

Навчальна дисципліна «Ортопедія і травматологія»» вивчається інтернами спеціальності 222 «Медицина»
протягом двох років навчання (термін навчання на заочній базі стажування складає 11 місяців);

Навчальна дисципліна «Анестезіологія та інтенсивна терапія» вивчається інтернами спеціальності 222 «Медицина»
протягом двох років навчання (термін навчання на заочній базі стажування складає 10 місяців)

Навчальна дисципліна «Лабораторна діагностика»» вивчається інтернами спеціальності 222 «Медицина»
протягом одного року навчання (термін навчання на заочній базі стажування складає 5 місяців)

Теоретичну очну частину інтернатури інтерни вивчають в інших установах, а саме : на кафедрах медичних (фармацевтичних) ВНЗ III — IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів і в установах медичної післядипломної освіти.

Відповідальні особи за інтернатуру в Державній установі «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України»

проф. Танькут Володимир Олексійович – завідувач науково-організаційного відділу

Телефон: (057) 725-14-77
Е-адреса: ipps-noo@ukr.net

Андросенкова Вікторія Анатоліївна – науковий співробітник науково-організаційного відділу

Телефон: (057) 725-14-77
Е-адреса: : ipps-noo@ukr.net

Scroll to Top