Публічне обговорення освітньо-наукової програми 222 Медицина третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (для роботодавців)

Шановні роботодавці!
З метою удосконалення фахової підготовки випускників за освітньонауковою програмою 222 Медицина третього (освітньо-наукового) рівня і поліпшення якості освітніх послуг проводиться опитування серед нинішніх і потенційних роботодавців. Просимо Вас відповісти на ряд вказаних нижче запитань. Такий зворотний зв’язок дозволить нам максимально підготувати наших випускників до потреб ринку праці, а висловлені Вами пропозиції будуть враховані під час перегляду освітньої програми.


 

Scroll to Top