ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

+38 (050) 554-10-10 +38 (063) 554-10-10 +38 (098) 554-10-10

Записатися на консультацію

Історія становлення і розвитку клініки патології хребта та суглобів дитячого віку

назад

Розвиток дитячої ортопедії в Інституті патології хребта і суглобів ім. проф. М.И. Ситенко НАМНУ.

Інститут, створений 100 років тому у відповідь на запит суспільства про необхідність реабілітації потерпілих від травм на виробництві, усі подальші десятиліття своєї роботи наслідує цей принцип і зосереджує свої сили на вирішенні питань, пов’язаних із здоров’ям опорно-рухової системи, виникаючих в суспільстві.

Так, після I- ой світової війни, революції, громадянської війни виникла необхідність в реабілітації великого числа хворих з поразкою опорно-рухової системи в ширших масштабах і інститут зайнявся питаннями організації ортопедо-травматологічної допомоги спочатку в курируваному регіоні, а потім і в державі.

У роботі інституту по наданню допомоги дітям можна виділити декілька періодів: 1. До створення відділення і самостійного прийому; 2. Довоєнний (до великої Вітчизняної війни); 3. Післявоєнні роки.

Перед інститутом стояло завдання поліпшення надання допомоги не лише дорослим, але і дітям, які консультувалися і лікувалися разом з дорослими. Накопичений досвід лікування дітей-калік виявив цілий ряд особливостей ведення дітей і необхідність виділення самостійного дитячого амбулаторного прийому (1926-1927 гг.), а потім і самостійного відділення для дітей (1930) [1, 2, 18, 19, 20].

У другому періоді колектив лікарів і науковців що працювали у відділенні і на амбулаторному прийомі (М.І. Ситенко, В.Д. Чаклин, Н.П. Новаченко, А.В. Тафт, В.О. Маркс, Ф.Е. Эльяшберг, П.П. Сова, Н.В. Седикина, Е.Я. Гончарова та ін.) накопичували досвід вивчення особливостей патології, діагностики, перебіг захворювання і ушкоджень в дитячому віці, удосконалювали методики консервативного і оперативного лікування.

Так, відпрацьовувалися методики консервативного лікування кривошиї (Е.Я. Гончарова, 1939 [2]), хвороби Пертеса (Н.П. Новаченко, 1934) [3], природженого вивиху П.П. Сова (1935) [4], захворювань хребта [5, 6, 7, 17], природженого вивиху стегна [4, 8], кістково-суглобового туберкульозу [9], питання діагностики [10], постійного витягнення [11], гіпсової техніки [12], функціонального лікування [13], надання допомоги новонародженим [14, 15, 16]. Відточувалися методики витягнення (чрезкісткового, клейового, манжеточного) і накладення гіпсових пов’язок. Особливу вдячність заслуговує гіпсова техніка таких провідних фахівців: А.Ф. Алтухов, В.И. Столярів, М.П. Сычев, В.И. Фисун, Л.Г. Шмидт, Г.Т. Стрижкова, а Н.Д. Мельник і нині підтримує і розвиває славні традиції та культуру гіпсових пов’язок, продовжуючи працювати у дитячому відділенні.

Розуміючи, що виняткове значення для організації допомоги дітям-калікам мають знання кількості і категорії хворих, під керівництвом М.И. Ситенко силами співробітників відділення і амбулаторного прийому було організовано в 1926-1929 г.г. систематичне обстеження усіх новонароджених в пологових будинках м. Харкова.

Цей важливий і дуже корисний захід дозволив виявити частоту різних природжених патологій і ушкоджень у ново-народжених і привів до перегляду і уточнення як старих методик лікування природжених деформацій і родових ушкоджень, так і створення нових вдосконалених (шина Ситенко при природженому вивиху стегна у новонароджених, шина, що відводить, для верхніх кінцівок при ушкодженні плечового сплетення та ін.).

Ця робота наукових співробітників інституту (М.И. Ситенко, В.О. Маркс, Н.В. Седикина, Ф.Е. Эльяшберг, Н.Н. Батуріна, Н.Д. Мацкевич, В.Г. Четаева, П.П. Сова та ін. [1, 2, 18, 19]) лягла в основу організації спеціального дитячого ортопедичного профілакторія на базі Інституту (1931 р.), а потім і в інших містах України і Росії.

Проведена спеціальна нарада по захворюваннях і ушкодженнях рухового апарату у новонароджених на базі інституту в 1939 р. показало, надзвичайну ефективність роботи дитячих ортопедичних профілакторіїв нашої країни [20]. Після повернення інституту в м. Харків спочатку 1943 р. (третій період) було відновлено і дитяче відділення, кураторами якого спочатку були Н.П. Новаченко, В.О. Маркс, Ф.Е. Єльяшберг, а з 1947 р. відділенням стала завідувати Е.Я. Гончарова (1947 – 1967 рр., В.Ф. Трубніков 1960 – 1962; В.Є. Власенко, 1967 – 1972; С.Д. Шевченко, 1973 – 2006).

В після воєнні роки широко була поширена патологія пов’язана з наслідками війни: посттравматичні каліцтва, туберкульоз, остеомієліт, природжені неліковані деформації, наслідки поліомієліту.

Базою для розробки організації і надання допомоги тим, що знерухомлені або не можуть встати “повзункам”, “рукоходам” явилися напрацювання інституту в довоєнний період, проте багато питань зажадали значних зусиль для свого вирішення.

У питаннях дитячої ортопедії і травматології поетапно і паралельно в різний час другої половини ХХ століття вирішувалися наступні проблеми:

 • порушення опорно-рухової системи у хворих після поліомієліту;
 • кістково-суглобового туберкульозу;
 • природжені і придбані деформації кінцівок;
 • патологія тазостегнового суглоба (природжений вивих стегна, патологічний вивих стегна, coxa vara, эпифизеоліз голівки та ін.);
 • пухлини і диспластичні процеси кісток;
 • заміщення дефектів кісток (ауто-, алло-, гетеро- (керамо) пластика);
 • патологія хребта;
 • травматичні ушкодження у дітей;
 • ортезування і протезування у дітей.

Рішенню перерахованих проблем на кожному тимчасовому періоді сприяла школа інституту на чолі з М.І. Ситенко. До речі, його ідеї актуальні і нині. Школа Ситенка в другій половині ХХ століття інституту в дитячій ортопедії пов’язана з іменами: Н.П. Новаченко, В.С. Костриков, Ф.Е. Єльяшберг, Е.А. Аль, Ю.Ю. Колонтай, Е.Я. Гончарова, Н.Д. Мацкевич, В.Д. Четаева, Н.С. Бондаренко, А.А. Корж, В.Е. Власенко, Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, які продовжили традиції своїх вчителів.

У проблемі кістково-суглобового туберкульозу, як і при рішенні інших проблем, інститут вирішував два напрями: організаційне і клінічне. Організаційне полягало в створенні мережі кістково-туберкульозних санаторіїв (відновлення Кримських і Одеських курортних баз і організація обласних), як реабілітаційних баз [21, 22]. У базових потужних санаторіях Євпаторії, Одеси, Харкова та ін. були організовані операційні, де співробітники інституту (в т.ч. і дитячого відділення) впроваджували розроблені нові і вдосконалені хірургічні методи, випробовувалися нові препарати [23], розроблялася активна радикальна осередкова хірургія, спрямована на збереження функції суглобів (Н.П. Новаченко [24], Е.Я. Гончарова [23], А.А. Корж [24], Л.В. Шевченко). Розробки того часу використовуються в практиці лікування дітей з туберкульозом кісток і нині.

Порушення функції опорно-рухової системи у хворих після поліомієліту, які заважають їх самопересуванню: цій проблемі, яка вирішувалася у дітей, як і у дорослих за допомогою лабораторії біомеханіки, присвячені роботи Л.П. Миколаєва [25], О.В. Недригайлової [26], Б.А. Погребняка [27], Г.Х. Грунтовського [28], И.А. Олександрової [29], В.Ф. Прозоровського [31], В.Г. Ринденка [30], Н.В. Сердюченко [32], Д.О. Яременка [33, 34]).

Природжені і набуті деформації нижніх кінцівок: недостатня профілактика рахіту в 70-і роки призвела до розвитку статичних деформацій кінцівок, що потребувало розробки ефективних хірургічних методик для їх виправлення. Ці питання вирішувалися у відділенні шляхом удосконалення хірургічних остеотомій (С.В. Татаренко [35]) і впровадження методу Ілизарова (С.Д. Шевченко, Н.А. Корж [36, 37]).

Метод позавогнищевої фіксації і корекції знайшов подальший розвиток (аж до теперішнього часу), а саме, в заміні спиць стержнями (уперше в світі у дітей), що дозволило удосконалити цей метод як при різній патології гомілки [38], А.К. Попсуйшапка [39]), стегна (С.А. Хмызов [40, 41], С.Д. Шевченко [37, 39]), так і для інших сегментів кінцівок, хребта і тазу (С.Д. Шевченко, С.О. Хмызов [40, 42], О.І. Корольков [43], В.В. Скребцов [44], А.А. Тіхоненко [45], І.М. Гарбузняк [45]), при цьому значно зменшилася кількість гнійних ускладнень, особливо на стегні, пацієнти отримали вільніший режим життя.

Патологія кульшового суглоба постійно знаходиться у полі зору інституту, а значить і відділення. З перших кроків вивчення цієї проблеми здійснюється принцип ранньої діагностики і раннього лікування. Він був обґрунтований за даними аналізу лікування природженого вивиху стегна [46, 47, 50]. Широко використовуваний в I-ой половині 20-го століття метод закритого вправлення по Лоренцу не задовольняв ні лікарів, ні хворих, оскільки використовувався у запущених хворих з важким ступенем ураження кульшового суглоба [48], що було свідченням для хірургічного лікування [49]. У другій половині минулого століття напрямом в наданні допомоги цієї категорії хворих було раннє хірургічне лікування, що поєднує не лише вправлення голівки стегнової кістки, але і корекцію відхилень параметрів кісток що утворюють кульшовий суглоб, шляхом різних остеотомій як стегнової кістки, так і кісток тазу.

Це передусім модифікація операції Ланца-Ситенко, операція Груца і Заградниченка, і їх модифікації [49, 51, 52, 53]. Особливу проблему складали вивихи стегна у переростків. Незадовільні результати після одночасного вправлення в умовах просторової і об’ємної невідповідності [54] призвели до пропозиції використання скелетного витягнення для підготовки м’яких тканин до оперативного лікування, або спочатку вправлення на витягненні, а потім позасуглобова корекція недорозвиненого ” даху” і остеотомій стегнової кістки [55, 56]. Для цих випадків О.О. Коржем була запропонована операція: реконструкція надвертлужної ділянці з використанням масивного алотрансплантата [57]. Ця операція була вдосконалена З.М. Мителевой [58, 59].

Схема реконструкції кульшової западини за Коржом-Мітелевою.

Розширення свідчень до первинного хірургічного лікування патології кульшового суглоба з урахуванням її тяжкості значно поліпшило результати лікування (В.Е. Власенко [65], З.М. Мителева [61], Т.В. Спіліотина [62]).


Академік О.О. Корж

Оперує академік О.О. Корж

До 1973 р. в дитячій клініці розробляли такі наукові напрями: природжений вивих стегна, артрографія, раннє оперативне лікування з 3-х років, відхід від методу Лоренца-Зеленина до витягнення “оверхед”, поєднання внутрі- і позасуглобових операцій (В.Е. Власенко), консервативне і оперативне лікування клишоногості (С.С. Беренштейн [63]), подовження кінцівок по методу Ілизарова, початок хірургічного лікування сколіозу, що відбиває напрям наукової діяльності інституту.
Окрім природженого вивиху стегна дослідження співробітників відділення були спрямовані на лікування патологічного вивиху стегна (Н.П. Новаченко, Н.Д. Мацкевич, Г.Л. Доля [52, 64, 66, 67]), хвороби Пертеса (А.Л. Лимін, П.П. Сова [68, 4]), варусної деформації шийки стегнової кістки (Е.Я. Гончарова, Н.Н. Тарасенко [69], А.И. Корольків із співавт. [70], А.Б. Громов [132]), юнацького эпифизеоліза голівки стегнової кістки (А.А. Корж, Ю.Г. Полозов, С.Д. Шевченко [71, 72, 73], Ю.В. Шкатула [74]), вивиху стегна у хворих на ДЦП (С.Д. Шевченко, О.І. Корольков, М.І. Люткевич [126, 127]).
Пухлини і пухлиноподібні захворювання у тому числі, і диспластичні поразки кісток розроблялися в загальній проблемі інституту виходячи з особливостей дитячого віку. Особливо цікавило питання кістозних поразок кісток (остеобластокластома, экзостозна хондродисплазия, аневризмальна кіста кістки та ін.). Уперше з цієї сукупності була виділена дистрофічна кіста кістки (Н.П. Новаченко, А.А. Корж, Л.В. Кульман-Рудченко [75, 76, 77, 78, 79, 80]), вивчалися особливості обміну речовин при пухлинах кісток (А.П. Скоблин, А.М. Белоус, С.Д. Шевченко [80, 81, 82]).
Одночасно вирішувалися питання заміщення дефектів кісток кістковими алло (гомо) трансплантатами (Н.П. Новаченко [86], А.А. Корж, Р.Р. Талашинский [83], Н.А. Корж [84], С.Д. Шевченко [85], А.А. Корж [87], Н.И. Кулиш [88]). За розробку цих проблем директор Інституту О.О. Корж удостоєний Державної премії СРСР. Коли виникли труднощі з використанням алло (гомо) трансплантатів, в інституті і дитячій клініці почалися дослідження нових матеріалів для заміщення дефектів : вуглецю (А.В. Ролик) [89], кераміки (Корж А.А., Бахаа К.) [53, 90]. Пошуки і дослідження тривають.
Патологія хребта (деформації, спондилолистез, пухлини). Велика частина цієї проблеми відведена сколіотичній хворобі, оскільки ця патологія супроводжується деформацією хребта і грудної клітки, у зв’язку з чим міняються взаєморозташування частин тіла хворого, розташування органів грудної і черевної, тобто страждає увесь організм. Ця проблема як наукова почалася розроблятися з 1968 р. Базу для цього створили Н.П. Новаченко, О.О. Корж, А.П. Скоблін, В.А. Ляшенко, А.Е. Цукреман. Куратором проблеми сколіозу був призначений С.Д. Шевченко.

Оперує проф. С.Д. Шевченко

Приклад використання «зростаючої»
конструкції при лікуванні сколіозу
IV ст. у дитини 11 років.

До 70-х років минулого століття лікування було в основному консервативне, включаючи режимні моменти і заходи спрямовані на зміцнення м’язового тонусу і підтримки тулуба в урівноваженому стані (А.А. Корж [91], Б.И. Шкуров [17], П.П. Сова [6], А.Е. Цукерман [7]). Оперативне лікування виконувалося, як правило, при важких мірах деформації і мало завдання уповільнити або призупинити прогрес деформації.

У інституті з 70-х років хірургічний метод лікування став застосовуватися ширше. Цьому сприяло комплексне вивчення впливу деформації на обмінні процеси (В.П. Бабенко [92], С.Г. Каминська [93], Т.А. Єрмак [94]) особливостей анестезіологічного забезпечення (С.О. Кудімов [95]) і розробка нових методів лікування : реконструкція грудної клітини при сколіозі (О.О. Корж, С.Д. Шевченко [96]). Проте залишалася проблема досягнення корекції деформації і збереження її в післяопераційному періоді. Ми скористалися пропозицією Harrington (CШA), який запропонував прийнятну досить надійну конструкцію. Враховуючи стан “Холодної війни”, нам довелося розробити подібну конструкцію самостійно і уперше в СРСР використати цей метод в клінічній практиці, а потім впровадити її широко по усьому Радянському Союзу (С.Д. Шевченко [97]). Робота по вдосконаленню дистрактора триває і до цього дня [98, 99], а в 2001 р. розроблена вперше у світі ” зростаюча” конструкція [100], яка визнана кращим винаходом України в 2001 р. Розвитку хірургічного методу лікування сколіотичної деформації сприяли виконані за ці роки роботи А.В. Демченко [101], Т.А. Єрмак [94], А.А. Мезенцева [102], С.С. Сердюка [103], С.Д. Шевченко [104], Хмизов А.О. [128], М.І. Волошин [129].

Паралельно з розвитком хірургічного лікування сколіозу удосконалювалося і консервативне. Після обстеження школярів шкіл м. Харкова і деяких районів області була виявлена необхідність в стаціонарній допомозі дітям з порушеною осанкою і сколіозом (Я.А. Бердашкевич, Г.П. Іцкова, Н.Д. Мацкевич, Л.В. Кульман, Н.Д. Іваниц, Г.М. Сокіл, Н.Н. Тарасенко, Д.А. Яременко, Т.В. Безвесильна, Б.І. Сименач, Н. Полівода, А.З. Пушкіна [105]). Стало питання про організацію спеціалізованих шкіл-інтернатів, оскільки санаторіїв ортопедо-травматологичного профілю було недостатньо. За ініціативою керівництва інституту (О.О. Корж, С.Д. Шевченко) в 1969 р. була створена в м. Харкові спеціалізована санаторна школа-інтернат для дітей хворих сколіозом, яка працює і до цього дня, будучи базою інституту і кафедр [106]. У комплексі консервативного лікування сколіозу клініка інституту є активним прибічником використання корсетів А.Е. Цукерман [7], А.А. Корж [91, 108], Д.О. Чекрижев [107], використовує одну з найдосконаліших методик Шено (“Ortospine”), і має “сертифікат” від автора. Методика виготовлення корсетів передана усім протезним підприємствам країни.

У 1964 році профіль інституту був частково змінений. Інституту було доручено зайнятися також проблемою протезування і протезобудування в Україні.

Становлення інституту як інституту протезування, ортопедії і травматології співпало з відходом з життя проф. Н.П. Новаченко і приходом до управління інститутом молодого доктора наук, професора кафедри ортопедії і травматології УИУВ О.О. Коржа.

Для виконання нових завдань інституту треба було сформувати кадри і побудувати матеріальну базу. Ця справа, почата Н.П. Новаченко, була завершена О.О. Коржом. Побудований (по вул. Гуданова) клінічний і лабораторний корпуси. Для вирішення проблем підготовки і складного протезування дітей в 1965 році було створено відділення протезування для дітей (к.м.н. Н.Н. Лобунец, завідував до 1972 р., з 1973 р. – С.Д. Шевченко) на 20 ліжок. Лікарі, що працювали у відділенні, С.В. Татаренко, З.М. Мителева, С.Д. Шевченко, надавали допомогу не лише дітям з набутими і природженими деформаціями, дефектами кінцівок, але і з посттравматичними і опіковими контрактурами суглобів, кінцівок і кисті (М.В. Андрусон, А.П. Сухомлинов [109, 110]).

У відділенні уперше в Україні був застосований метод Ілизарова для корекції і подовження гомілки при її природженому вкороченні (М.О. Корж, С.Д. Шевченко, З.М. Мителева [36, 37]). З.М. Мителевой і Р.Е. Народицкой [111] був вдосконалений апарат-протез Воскобойникової. В.Б. Таршис [112] розробив цільноконтактну гільзу на стегно у дітей. О.К. Попсуйшапка [113] вирішував питання подовження коротких кукс у дітей і експрес-протезування.

Відділення дуже тісно працювало з лабораторіями протезування верхніх і нижніх кінцівок, біомеханіки, біохімії, патоморфології і патофізіології, лабораторією нових матеріалів. Так, для хворих сколіозом спільно з лабораторією біомеханіки розроблені були корсети [91], з лабораторією нових матеріалів – іммобілізаційні пов’язки (І.Б. Тимченко, Я.І. Жваво [114, 115]), корундова кераміка, ортезы для фіксації кінцівок і тулуба.

Відділення функціонувало до 1975 р., коли відділ протезування був з інституту переданий УНИИЭТИН в г. Харкове. До цього часу по проблемах протезування дітей і апаратотерапії були підготовлені і захищені кандидатські дисертації С.В. Татаренко [35], В.Б. Таршисом [112] і А.К. Попсуйшапкой, Петровим В.Г. [130], Чернишевої І.М. [131].

Питання дитячої травматології були об’єктом вивчення увесь час функціонування інституту: переломи ключиці (В.Г. Четаева [14]), ушкодження плечового сплетення у новонароджених (Ю.Ю. Колонтай [116]), переломи і эпіфізеоліз стегна у новонароджених (Н.Д. Мацкевич [15]), переломи і переломо-вывихи ліктьового суглоба (Н.С. Бондаренко [117], А.А. Корж, В.С. Костріков [118]), травматичні эпіфізеолізи довгих трубчастих кісток (В.С. Костриков [119]), гетеротопічні, посттравматичні оссіфикаты (О.О. Корж [120, 121]), переломи довгих кісток (стегна) у дітей (Ф.Є. Єльяшберг [16, 122]), пронаційний вивих голівки променевої кістки (А.В. Зєнченко [123]), ушкодження кістки і суглоб (О.О. Корж, Н.С. Бондаренко [124]).

У 70-і роки в дитячому відділенні була розроблена оригінальна система постійного скелетного витягнення при лікуванні переломів і ортопедичних захворювань опорно-рухового апарату у дітей, застосування скелетного витягнення дітей зажадало реконструкції апаратури, створення спеціального інструментарію. Були сконструйовані дитячі клеми для ліктьового відростка для витягнення при переломах плечової кістки (клема Алтухова-Коржа), дитячі клеми для стегна, фіксатор тазу при розробці рухів в кульшовому суглобі (В.С. Орєхов, Е.Я. Гончарова).

У 1972 г. було організовано дитяче травматологічне відділення територіально на одному поверсі з дитячим ортопедичним. Разом з вдосконаленням існуючих методів лікування (закрита репозиція і фіксація гіпсовою пов’язкою, скелетне витягнення) стали розроблятися і впроваджуватися стержневі апарати при переломі довгих кісток (С.О. Хмызов [40]), що збільшило оборот ліжка і поліпшило функціональні результати, зменшило число гнійних ускладнень, що спостерігалися при використанні спиць. Ці дослідження завершилися докторською дисертацією С.О. Хмызова [42].

Уся робота інституту з питань дитячої ортопедії і травматології була спрямована не лише на розробку нових методів дослідження, але і на підготовку кадрів. Цьому сприяла та обставина, що інститут був базою кафедри “Ортопедія і травматологія” ХМАПО (УИУВ). Дитяча ортопедія і травматологія виділилася в самостійну спеціальність і продовжує розвиватися далі [125].

З 2006 р. відділенням ортопедії для дітей став завідувати проф. С.О. Хмызов, що змінив С.Д. Шевченко, який керував клінікою 33 роки.


проф. С.Д. Шевченко

проф. С.О. Хмизов

Хмызов С.О. продовжує традиції відділення в розробці кардинальних проблем дитячої ортопедії: патологія кульшового суглоба (Корольков О.І., Хмызов С.О., Скребцов В.В.), хребта (Мезенцев А.О., Петренко Д.Є.), пухлин (Шевченко С.Д., Баїв В.В., Рудченко Л.В.), використання стержневих апаратів зовнішньої фіксації (Хмызов С.О., Тихоненко А.А., Корольков О.І., Гарбузняк І.М. та ін.).

Разом із завданнями науково-дослідного, учбового і практичного характеру велике місце в дитячому відділенні завжди займали питання виховання, навчання і розваги хворих дітей. Необхідно сказати про ту виняткову любов, ніжність і увагу до хворих дітей, яких постійно проявляв проф. М.І. Ситенко, Н.П. Новаченко, О.О. Корж. Вони були істинними ентузіастами у справі організації лікувальної спеціалізованої допомоги дітям і постійними натхненниками медичного персоналу відділення у пошуках нових, досконаліших методів діагностики, профілактики, лікування, догляду за хворими. Таке особливо сердечне, дбайливе відношення до хворих дітей і понині зберігається співробітниками відділення, як одна з кращих його традицій.

Сьогодні співробітники клініки продовжують кращі традиції «Ситенківської школи», здійснюють усі види оперативного та консервативного лікування ортопедичних захворювань та травм у дітей з усіх регіонів України. При оперативному лікуванні сколіотичної хвороби використовуються розроблені в інституті сучасні полісегментарні конструкції апаратів, зокрема такі, «що зростають» (докторська дисертація А.О. Мезенцева «Хірургічне лікування сколіотичних деформацій хребта», 2009 р.). Досвід використання останніх є унікальним у світі.

За результатами комплексної роботи “Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта” проф. М.О. Коржу, проф. В.О. Радченку, проф. Г.Х. Грунтовському, д.м.н. А.О. Мезенцеву у 2008 р. було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Колектив авторів-науковців лауреатів Державної премії України за 2008 рік.

Представники харківської школи ортопедів-травматологів розробили, впровадили та удосконалили принципи діагностики та лікування різноманітної патології опорно-рухової системи у дітей. У теперішній час відбувається творчий розвиток та удосконалення цих принципів за такими напрямами:

 • розробка і застосування різноманітних видів консервативного лікування різних захворювань і травм опорно-рухового апарата (ортези, корсети типу Шено та інші, апарати для автоматичної розробки рухів у суглобах верхніх і нижніх кінцівок, гіпсові пов’язки тощо);
 • діагностика і лікування різної патології хребта – сколіози, спондилолістези, запальні та травматичні захворювання. Інститут єдиний в Україні застосовує розроблену в його стінах полісегментарні конструкції для лікування сколіозу, у тому числі унікальну конструкцію, «що зростає», яка вирівнює викривлений хребет, проте дозволяє йому рости. Для лікування захворювань хребта використовуються також полегшені корсети Шено і сучасна власна конструкція для лікування спондилолістезу;
 • діагностика і лікування уродженого вивиху стегна і різних видів дисплазії кульшового суглоба (варусна деформація шийки стегнової кістки, юнацький епіфізеоліз головки стегнової кістки тощо), у тому числі й у дітей з ДЦП старших вікових груп. В інституті виконуються усі види хірургічних втручань на тазовому і стегновому компонентах, зокрема за авторськими методиками – потрійна остеотомія таза, остеотомія за Хіарі, Пембертоном, Солтером, Дега та іншими (докторська дисертація О.І. Королькова «Рецидиви уродженого вивиху та підвивиху стегна у дітей», 2011 р.). Використовуються апарати зовнішньої фіксації на основі стержнів по системі таз-стегно для розвантаження кульшового суглоба;
 • діагностика і лікування різних видів клишоногості (у тому числі й рецидивів) та іншої патології стопи. У дітей молодшого віку – за методикою І. Понсетті з використанням брейсів власної розробки;
 • діагностика і диференційоване лікування різних аномалій розвитку верхніх і нижніх кінцівок, остеохондропатій, у тому числі – хвороби Пертеса;
 • сучасні малоінвазивні втручання з приводу деформацій та укорочень сегментів нижніх кінцівок – виконання геміепіфізеодезу та тимчасового епіфізеодезу та ін.;
 • хірургічне лікування деформацій грудної клітки, в першу чергу лійкоподібної за Nass і килеподібної, а також їх консервативне лікування у молодшій віковій групі;
 • компенсація укорочення кінцівок різної етіології за допомогою оригінальних стержньових апаратів, а також корекція деформацій кінцівок;
 • комплексна діагностика і лікування системної спадкової патології (унікальний лабораторний комплекс досліджень), рахітоподібних захворювань з проявами їх в опорно-руховому апараті;
 • діагностика і органо-збережувані та реконстуктивно-відновлювальні хірургічні втручання при пухлинах і дисплазіях кісток; індивідуальне та модульне ендопротезуваня;
 • лікування різної патології колінного суглоба, у тому числі дисплазії та вивихи надколінка, розроблені і застосовуються оригінальні способи їх оперативного лікування;
 • діагностика і різні види лікування наслідків травм опорно-рухового апарата, сухожилково-м’язова і шкірна пластика;
 • патологія кисті та передпліччя: складні види синдактилій та інших аномалій, післятравматичні дефекти тощо;
 • розроблені та впроваджені у практику сучасні методики, які застосовуються у провідних клініках світу. Одержані десятки патентів і авторських свідоцтв.

Колектив відділення дитячої ортопедії

С 2015 року завідуючий відділенням дитячої ортопедії – к.м.н. Баєв В.В. На сьогоднішній час в клініці працюють лікарі-ортопеди: д.м.н. Хмизов С.О., д.м.н. Корольков О.І., д.м.н. Мезенцев А.О., к.м.н. Баєв В.В., Кікош Г.В., Пашенко А.В., Рахман П.М., Демченко Д.А., к.м.н. Демченко А.В., Кацалап Е.С., к.м.н. Гарбузняк І. М., та педіатр: Колесніченко Ю.Є.

Колектив середнього та молодшого мед. персоналу відділення дитячої ортопедії

В клініці здійснюються всі види оперативного та консервативного лікування ортопедичних захворювань та травм на найсучаснішому європейському та світовому рівнях.

При лікуванні деформацій кінцівок всіх локалізацій, а також тяжких деформацій хребта, високого вродженого вивиху стегна та інших найскладніших клінічних ситуацій розроблені та використовуються різні типи власних апаратів зовнішньої фіксації. На сегментах кінцівок використовуються монолатеральні за характером монтажу системи апаратів, з можливістю дозованої просторової корекції всіх компонентів деформації.

У відділені лікуються пацієнти зі всіх регіонів України та зарубіжжя.

На сьогоднішній час на базі відділення захищено 11 докторських дисертацій (Костриков В.С., Бондаренко Н.С., Андрусон М.Я., Корж А.А., Гончарова Е.Я., Власенко В.Я., Мителева З.М., Шевченко С.Д., Мезенцев А.А., Хмызов С.А., Корольков А.И.), та 42 кандидатських робіт (Громов А.Б., Ролик А.В., Люткевич Н.И., Кер Ель Дин Бахаа, Петров В.Г., Мартюк В. И., Тихоненко А.А., Чернышова И.Н., Скребцов В.В., Бабенко В.П., Гарбузняк И.Н., Кудимов С.С., Ершов Д.В., Хмызов А.А., Шуровский А.М., Шкатула Ю. В., Лимин А.Л., Пухачева С.С., Прочан М.В., Сердюченко Н.В., Чекрыжев Д.О., Прозоровский В.Ф., Сухомлинов А.Я., Татаренко С.В., Таршис В.Б., Волошин Н.И., Попсуйшапка А.К., Барков А.А., Кульман Л.В., Рынденко В.Г., Мителева З.М., Ермак Т.А., Полозов Ю.Г., Хмызов С.А., Мофаззалул Хок, Беренштейн С.С., Каминская С.Г., Мезенцев А.А., Корольков А.И., Сердюк С.В., Демченко А.В., Баев В.В., Люткевич М.І.).

Закінчити наш нарис, присвячений історії та розвитку дитячої ортопедії та травматології харківської школи дитячих ортопедів-травматологів, хочемо словами видатного ортопеда-травматолога – професора М.І. Ситенка: ««Мы с животрепещущей бодростью смотрим на будущее нашей специальности, мы полны уверенности в её дальнейшем прогрессе…».

Використана література.
 1. Маркс В.О. Организация борьбы с детским калечеством, проводимой УкрНИИ ортопедии и травматологии им. проф. М.И. Ситенко / В кн.: Научная IV годичная сессия ин-та им. Турнера // Тезисы докладов.-Л., 1957.-С.8-10.
 2. 50 лет научной, лечебной и организационно-методической деятельности Украинского научно-исследовательского института ортопедии и травматологии им. проф. М.И. Ситенко / Под ред. член-корр. АМН СССР, з.д.н., проф. Н.П. Новаченко.-Киев: Здоров’я, 1964.-104 с.
 3. Новаченко Н.П. Болезнь Пертеса головки бедра и вертлужной впадины // Ортопедия и травматология.-1934.-№ 6.-С.45-60.
 4. Сова П.П. Некоторые отдаленные наблюдения над изменениями головки бедра и вертлужной впадины после вправления врожденных вывихов бедра // // Ортопедия и травматология.-1935.-№ 6.-С.106-111.
 5. Ситенко М.И. Случай спондилолистеза 4-го поясничного позвонка // Ортопедия и травматология.-1929.-№ 1-2.-С.97-98.
 6. Сова П.П. Клиника и лечение сколиоза у детей грудного возраста // Ортопедия и травматология.-1939.-№ 6.-С.107-111.
 7. Цукерман А.Е. Новый корсет для лечения тяжелых форм сколиоза // Ортопедия и травматология.-1935.-№ 5.-С.213-215.
 8. Ситенко М.И. Остеопластическая реконструкция крыши вертлужной впадины // Ортопедия и травматология.-1936.-№ 6.-С.7-13.
 9. Седыкина Н.В. К методике выявления ранних форм костно-суставного туберкулеза у инфицированных детей ясельного возраста / В кн.: Методика и практика своевременного выявления туберкулеза у взрослых и детей.-1938.-С.127-136.
 10. Маркс В.О. Исследование больных с повреждениями и заболеваниями органов опоры и движения / Под ред.засл.деят.науки проф. М.И.Ситенко.-Киев: Госмедиздат УССР, 1940.- 195 с.
 11. Новаченко Н.П., Эльяшберг Ф.Е. Постоянное вытяжение. Методика и техника.-Киев: Госмедиздат УССР, 1940.-238 с.
 12. Погорельский М.А. Гипсовая техника.-Киев: Госмедиздат УССР, 1940.-284 с.
 13. Приходько А.К. Функциональное лечение повреждений и заболеваний двигательного аппарата (методика).-Госмедиздат УССР, 1940.-247 с.
 14. Четаева В.Г. Механогенез и профилактика переломов ключицы у новорожденных // Метод.письмо Харьк.науч.-исслед.института протезирования, ортопедии и травматологии им.проф.М.И.Ситенко.-Харьков, 1960.-9 с.
 15. Мацкевич Н.Д. Лечение родовых переломов и эпифизеолизов бедра у новорожденных // Метод.письмо Харьк.науч.-исслед.института протезирования, ортопедии и травматологии им.проф.М.И.Ситенко.-Харьков, 1960.-18 с.
 16. Эльяшберг Ф.Е. Лечение переломов костей конечностей в детском возрасте // Труды межобл.конф.травматологов и ортопедов Левобережной Украины.-Луганск, 1962.-С.106-111.
 17. Шкуров Б.И. Сколиоз и его лечение // Труды 2-го Всесоюзн.съезда травматологов-ортопедов.-М., 1965.-С.298.
 18. Маркс В.О. Предварительные данные о распространении калечества на Украине и проект закона «О боробе с детской увечностью».-Ортопедия, травматология и протезирование.-1930.-№ 3-4.-С.138-142.
 19. Ситенко М.И. Задачи и пути борьбы с калечеством и увечностью // Врачебное дело.-1930, № 14-16.-С.12.
 20. Четаева В.Г., Мацкевич Н.Д. Детский ортопедический профилакторий. 50 лет научной, лечебной и организационно-методической деятельности Укр.науч.-исслед.института ортопедии и травматологии им.проф.М.И.Си-тенко.-Киев, 1964.-С.80.
 21. Корж А.А., Померанский Л.И. Роль курорта Евпатория в лечении заболеваний опорно-двигательной системы у детей // Мат.респ.конф.по детской ортопедии и протезированию.-Евпатория, 1969.-С.7-9.
 22. Корж А.А., Шевченко С.Д., Эльяшберг Ф.Е. Роль санаториев в лечении ортопедо-травматологических больных подросткового возраста // Научн.метод.Основы определения показаний для сан.-куротн.лечения подростков.-Харьков, 1970.-С.88-90.
 23. Гончарова Е.Я. Оперативное лечение туберкулезного коксита у детей // Дисс…д-ра мед.наук.-Харьков, 1961.-695 с.
 24. Новаченко Н.П., Корж А.А. Хирургия костно-суставного туберкулеза.-Киев: Здоров’я, 1967.-150 с.
 25. Николаев Л.П. Руководство по биомеханике в применении к ортопедии, травматологии и протезированию.-Киев: ГМИ УССР, 1950.-Ч.1, Ч.2.-307 с.
 26. Недригайлова О.В. Основы биомеханики опорно-двигательного аппарата в норме и при патологии // Многотомное руководство по ортопедии и травматологии.-М., 1967.-Т.1, С.169-220.
 27. Погребняк Б.А. Биомеханическое обоснование и результаты лечения больных с тяжелыми формами поражений после перенесенного полиомиелита // Восст.лечение при паралитических заболеваниях у детей.-М., 1966.-Вып.2.-С.140-148.
 28. Грунтовский Г.Х. Биомеханическое обоснование и результаты стабилизирующих операций на тазобедренном суставе у больных с последствиями полиомиелита // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1974.-176 с.
 29. Александрова И.А. Оперативное лечение паралитической пяточной стопы (последствия детского спинального паралича) // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1955.
 30. Рынденко В.Г. Ортопедическое снабжение при пяточной стопе // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1967.-333 с.
 31. Прозоровский В.Ф. Деформации стопы при миелодисплазии и их лечение // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1967.-337 с.
 32. Сердюченко Н.В. Биомеханические обоснования к назначению протезно-ортопедических изделий при отвисающих стопах у больных с последствиями полиомиелита // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1966.-336 с.
 33. Яременко Д.А. Возрастные особенности развития стопы применительно к конструкции рациональной детской обуви // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1967.-364 с.
 34. Яременко Д.А. Клинико-биохимическое обоснование лечебных мероприятий при статических деформациях стоп // Дисс…д-ра мед.наук.-Харьков, 1978.-570 с.
 35. Татаренко С.В. Клинико биомеханические особенности и лечение больных с боковыми деформациями области коленного сустава // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1969.-298 с.
 36. Корж Н.А., Шевченко С.Д. Дистракционный метод в лечении врожденных деформаций нижних конечностей у детей.-Ортопедия, травматология и протезирование.-Киев, 1977.-Вып.7.-С.59-62.
 37. Шевченко С.Д., Корж Н.А., Мителева З.М. Бескровная коррекция врожденных и приобретенных деформаций нижних конечностей у детей // Матер. VII съезда травматологов-ортопедов УССР.-Киев, 1977.-С.118-120.
 38. Хок М. Коррекция деформаций и удлинение голени у детей и подростков с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов внешней фиксации // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1990.-18 с.
 39. Шевченко С.Д., Попсуйшапка А.К., Корж Н.А. Удлинение коротких культей голени дистракционным методом // Новое в протезирование детей.-М., 1978.-Вып.2.-С.10-11.
 40. Хмызов С.А. Удлинение и коррекция деформаций бедра у детей и подростков компрессионно-дистракционными аппаратами на основе стержней // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Киев, 1993.-17 с.
 41. Хмызов С.А., Шевченко С.Д., Лыгун Л.Н. Апарат внешней фиксации. А.с.1670837, 1991.
 42. Хмизов С.О. Керований остеосинтез стержневими системами в дитячій травматології і ортопедії // Автореф.дис…д-ра мед.наук.-Харків, 2004.-36 с.
 43. Деклараційний патент № 63587 UA. Пристрій для хірургічного лікування кульшового суглоба // Скребцов В.В., Хмизов С.О., Корольков О.І.; 2004.-Бюл.№ 1.-С.8.
 44. Деклараційний патент № 69704 UA. Спосіб реконструкції кульшової западини при вродженому вивиху та підвивиху стегна та пристрій для його здійснення // Хмизов С.О., Скребцов В.В., Лигун Л.М.; Опубл.15.09.04.-Бюл.№ 9.-8 с.
 45. Хмызов С.А., Скребцов В.В., Тихоненко А.А. Анализ результатов применения стержневых аппаратов внешней фиксации в практике детской ортопедии и травматологии // Ортпоедия, травматология и протезирование.-2004.-№ 1.-С.30-36.
 46. Гарбузняк И.Н. «Ефективність комбінованого хірургічного лікування дітей з уродженою косорукістю» автореф. канд. дисс. – Харків, 2015 рік, – 20 с
 47. Мацкевич Н.Д., Четаева В.Г. Лечение врожденного вывиха у новорожденных // Труды Харьк. науч.мед.об-ва.-Харьков, 1959.-Вып.15.-С.95-100.
 48. Четаева В.Г., Мацкевич Н.Д. Диагностика и лечение врожденного вывиха бедра у новорожденных и детей первых месяцев жизни // Метод.письмо Харьк.науч.-исслед.института протезирования, ортопедии и травматологии им.проф.М.И.Ситенко.-Харьков.-1961.-20 с.
 49. Новаченко Н.П. Наш опыт лечения врожденного вывиха бедра // Acta chir.orthop.et traum.-Cechoslovacia, 1959.-№ 5-6.-S.452-457.
 50. Новаченко Н.П. Современное состояние вопроса о врожденном вывихе бедра // Материалы 5-го съезда травматологов-ортопедов УССР.-Киев, 1966.-С.73-77.
 51. Маркс В.О. Диагностика и лечение врожденных вывихов бедра у новорожденных // Ортпоедия, травматология и протезирование.-1934.-№ 3.-С.3-14.
 52. Майстренко А.К. Клинические и биомеханические особенности больных с застарелым врожденным вывихом бедра // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1962.-371 с.
 53. Новаченко Н.П. Патология тазобедренного сустава и его лечение // Труды I Всесоюз.съезда травматологов и ортопедов.-М., 1965.-С.101-112.
 54. Бахаа К. Е.-Д. Керамопластика надкульшової ділянки при вивиху та підвивиху головки стегнової кістки у дітей та підлітків // Автореф.дис…канд.мед.наук.-Харків, 1994.-15 с.
 55. Корольков О.І. Післярепозиційний гіперпресійний синдром при вродженому вивиху стегна // Автореф.дис…канд.мед.наук.-Харків, 1999.-20 с.
 56. Гончарова Е.Я. Одновременное вправление двустороннего врожденного вывиха бедра у переростков // Мат.5-го съезда травматологов и ортопедов УССР.-Киев, 1966.-С.168-169.
 57. Способ лечения деформаций проксимального отдела бедра. А.с. 825035 // Сухих В.Л., Спилиотина Т.В., Шевченко С.Д.-Бюл. изобретений.-1981.-№ 16.
 58. Способ восстановления вертлужной впадины тазобедренного сустава гомотрансплантатами. А.с. 266141 // Корж А.А.- Бюл. изобретений.-1970.-№ 11.-С. 82.
 59. Мителева З.М. Реконструкция надвертлужной области при врожденных подвывихах бедра // Дисс…канд.мед.наук, 1972.-239 с.
 60. А.с.№ 266142. Способ операции реконструкции надацетабулярной области при врожденном подвывихе или вывихе бедра / Корж А.А., Мителева З.М.-Б.И., 1970, № 11, с.83.
 61. Власенко В.Е. Хирургическое лечение тяжелых форм деформирующего коксартроза // Дисс…д-ра мед.наук.-Харьков, 1969.-607 с.
 62. Мителева З.М. Клинико-биомеханическое обоснование хирургической профилактики и лечения диспластического коксартроза // Автореф.дисс…д-ра мед.наук.-Киев, 1990.-39 с.
 63. Спилиотина Т.В. Показания и методы оперативного лечения врожденного вывиха бедра у детей дошкольного возраста // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1982.-212 с.
 64. Беренштейн С.С. Врожденная косолапость (некоторые вопросы патогенеза, клиники и лечения) // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1995.-23 с.
 65. Мацкевич Н.Д. Патологические вывихи бедра после инфантильных кокситов и некоторые методы их лечения // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1966.-514 с.
 66. Власенко В.Е., Черкашина Т.Т. Показания к открытому вправлению врожденного вывиха бедра у детей и особенности єтого вмешательства // Ортопедия, травматология и протезирование.-Киев, 1974.-вып.4.-С.147-149.
 67. Шевченко С.Д., Доля Г.Л. Хирургическое лечение патологического вывиха бедра у детей и подростков // Метод.рекомен.-Харьков, 1992.-17 с.
 68. Способ реконструкции проксимального отдела бедра. А.с. 1623632 // Шевченко С.Д., Доля Г.Л.-Бюл.Открытия.Изобретения.-1998.-№ 4.
 69. Лимин А.Л. Клиническая, рентгенологическая и морфологическая характеристика изменений в шейке бедренной кости при болезни Легг-Кальве-Пертеса // Дисс…канд.мед.наук.-Одесса, 1973.-197 с.
 70. Гончарова Е.Я., Тарасенко Н.Н. Отдаленные результаты оперативного лечения варусной деформации шейки бедра у детей // Ортопедия.-Киев, 1966.-С.48-53.
 71. Декл.пат. № 7977. Дистракційний елемент великого вертлюга стегнової кістки // Корольков О.І., Шевченко С.Д. Мітелева З.М. та ін..-2005.
 72. Полозов Ю.Г. Реконструкция проксимального отдела бедренной кости в лечении юношеского эпифизеолиза // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1985.-15 с.
 73. Способ лечения юношеского эпифизеолиза головки бедренной кости А.с. 1131499 // Корж А.А., Полозов Ю.Г., Шевченко С.Д.-Бюл.изобретений.-1984.-№ 48.
 74. Способ определения торсионных деформаций проксимального отдела бедренной кости А.с. 1171028 // Полозов Ю.Г., Шевченко С.Д.-Бюл. изобретений.-1965.-№ 29.
 75. Шкатула Ю.В. Юнацький епіфізеоліз головки стегнової кістки. Питання етіології, патогенезу, діагностики та лікування // Автореф.дис…канд.мед.наук.-Харків, 2005.-20 с.
 76. Корж А.А., Моисеева К.Н., Панков Е.Я. и др. Комплексное лечение опухолей костей.-Киев: Здоров’я, 1979.-224 с.
 77. Корж А.А., Моисеева К.Н. Фиброзная дисплазия костей.- Киев: Здоров’я, 1971.-123 с.
 78. Кульман Л.В. Кистозные образования длинных трубчатых костей у детей // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1979.-211 с.
 79. Новаченко Н.П. О росте костей у детей, оперированных по поводу костных опухолей // Ортопедия, травматология и протезирование.-1962.-№ 10.-С.3-7.
 80. Четаева В.Г. К вопросу о так называемом самоизлечении костных кист в результате патологических переломов // Ортопедия, травматология и протезирование.-1960.-№ 9.-С.30-33.
 81. Ивченко В.К., Шевченко С.Д., Фролов В.М. и др. Костные кисты у детей: клинико-иммунологическая характеристика и лечение.-Луганск, 1993.-202 с.
 82. Скоблин А.П., Белоус А.М. Микроэлементы в костной ткани.-М.: Медицина, 1968.-232 с.
 83. Шевченко С.Д. Содержание некоторых микроэлементов в опухолях костей человека и животных // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Киев, 1967.-18 с.
 84. Корж А.А., Талышинский Р.Р. Гомопластика в лечении опухолей костей.- Киев: Здоров’я, 1973.-165 с.
 85. Корж Н.А. Анализ некоторых способов соединения крупных костных гомотрансплантатов с костью реципиента // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1974.-252 с.
 86. Шевченко С.Д. Гомопластика при тотальном поражении крыла подвздошной кости остеобластокластомой // Ортопедия, травматология и протезирование.-1965.-№ 3.-С.59-60.
 87. Новаченко Н.П. Применеие консервированных гомотрансплантатов при замещении крупных дефектов костей и суставов // Вопр., экспер.и клин.хирург.-Киев, 1967.-С.261-269.
 88. Корж А.А., Моисеева К.Н., Панков Е.Я. и др. Комплексное лечение опухолей костей.-Киев: Здоров’я, 1979.-224 с.
 89. Кулиш Н.И. Радикально-сберегательные и восстановительные операции в области таза // Дисс…д-ра мед.наук.-Харьков, 1976.-403 с.
 90. Ролик А.В. Замещение костных полостей и дефектов углеродными имплантатами в эксперименте и клинике // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1987.-19 с.
 91. Декл.пат. України № 21666 А. Композит для заповнення дефектів і порушень кісток // Корж О.О., Дедух Н.В., Шевченко С.Д. та ін.-1998.
 92. А.с.№ 429811. Корригирующий корсет аппарат / Корж А.А., Погребняк Б.А., Народицкая Р.Е., Бондаренко А.М.-Б.И., 1974, № 20, с. 13.
 93. Бабенко В.П. Внешнее дыхание и некоторые показатели гемодинамики в ближайшем послеоперационном периоде у ортопедических больных // Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1972.-254 с.
 94. Каминская С.Г. Влияние оперативного лечения сколиотической болезни на состояние микрогемоциркуляции и адаптационных реакций у детей и подростков // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1988.-21 с.
 95. Єрмак Т.А. Остеопенічний синдром у дітей, хворих на ідіопатичний сколіоз // Автореф.дис…канд.мед.наук.-Харків, 2001.-20 с.
 96. Кудимов С.А. и др. Некоторые особенности анестезиологического обоспечения при оперативном лечении сколиотической болезни // Ортопедия, травматология и протезирование.-2002.-№ 1.-С.46-50.
 97. А.с.№ 357969. Способ заднего спондилодеза с одновременной реконструкцией грудной клетки / Корж А.А., Шевченко С.Д.-Б.И., 1972, № 34, с. 17.
 98. Шевченко С.Д. Применение фиксатора Harrington при лечении сколиоза // Ортопедия, травматология и протезирование.-1978.-№ 12.-С.66-68.
 99. Устройство для коррекции позвоночника. А.с. 735248 // Шевченко С.Д., Лыгун Л.Н.-Бюл.изобретений.-1980.-№ 19.
 100. Устройство для лечения искривлений позвоночника. А.с. 1454432 // Корж А.А., Шевченко С.Д., Михайлов С.Р. и др.-Бюл.изобретений.-1989.-№ 4.
 101. Декл.пат.України 37992 А. Пристрій для хірургічних сколіотичних деформацій хребта // Мезенцев А.О.-Бюлл.№ 4.-2001.
 102. Демченко О.В. Порушення урівноваженості хребта в патогенезі диспластичного сколіозу та її оперативна корекція // Автореф.дис…канд.мед.наук.-Київ, 2005.-19 с.
 103. Мезенцев А.О. Хірургічне лікування тяжких форм сколіотичної деформації хребта // Автореф.дис…канд.мед.наук.-Харків, 2000.-20 с.
 104. Сердюк С.С. Хірургічна профілактика прогресування поперекового і грудопоперекового сколіозу // Автореф.дис…канд.мед.наук.-Харків, 1999.-20 с.
 105. Шевченко С.Д. Хирургическая коррекция позвоночника и грудной клетки при тяжелых формах сколиоза // Автореф.дисс…д-ра мед.наук.-Москва, 1983.-30 с.
 106. Бердашкевич Я.А. и др. Работа Харьковского института им.проф.М.И.Ситенко по организации специализированной школы-интерната для детей, болеющих сколиозом // Мат.респ.конф.по детской ортопедии и протезированию.-Евпатория, 1969.-С.75-76.
 107. Шевченко С.Д., Божко С.А., Безвесильная Г.В., З.Т.Березюк. 30-летний опыт лечения больных сколиозом в условиях специализированной школы-интерната // Збірник наукових праць ХІІІ з’їзду ортопедів-травматологів України.-Донецьк, 2001.-С.242-244.
 108. Чекрыжев Д.О. Результаты применения корригирующих корсетов в комплексе консервативного лечения идиопатического и диспластического сколиоза у детей и подростков // Ортопедия, травматология и протезирование.-2006.-№ 2.-С.85-89.
 109. Корж А.А., Спилиотина Т.В., Шевченко С.Д., Ермак Т.А. Место корсетотерапии в консервативном лечении сколиотической болезни // Ортопедия, травматология и протезирование.-2003.-№ 1.-С.162-165.
 110. Андрусон М.В. Свободная кожная пластика при оперативном лечении рубцовых деформаций кисти // Дисс…д-ра мед. наук.-Харьков, 1969.-472 с.
 111. Сухомлинов А.Я. Хирургическое лечение больных с констрактурами крупных суставов конечностей // Дисс…канд.мед. наук.-Харьков, 1969.-336 с.
 112. Мителева З.М., Народицкая Р.Е. Аппаратотерапия у больных с врожденням недоразвитием проксимального отдела бедренной кости // Ортопедия, травматология и протезирование.-Киев.-Вып.7.-С.104-107.
 113. Таршис В.Б. Скелетированная приемная полость протеза бедра и ее влияние на клинико-физиологическое состояние культи // Дисс…канд.мед. наук.-Харьков, 1971.-264 с.
 114. Таршис В.Б., Попсуйшапка А.К. Метод и набор для экспресс-протезирования у детей // Информационное письмо.-Харьков, 1979.-7 с.
 115. Бойко Я.И., Шевченко С.Д., Суворова В.В., Спилиотина Т.В. Пластмассовые шины для фиксации нижних конечностей // Инструкция.-Харьков, 1978.-10 с.
 116. А.с.№ 665909. Способ изготовления иммобилизирующей повязки / Бойко Я.И., Гольник З.Я., Раецкий И.Н. и др.-Б.И., 1979, № 21, с.19-20.
 117. Колонтай Ю.Ю. Повреждения плечевого сплетения у новорожденных // Автореф.Дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1959.-12 с.
 118. Бондаренко Н.С. Переломы и переломо-вывихи в области локтевого сустава у детей // Дисс…д-ра мед.наук.-Харьков, 1974.-320 с.
 119. Корж О.О., Костриков В.С. Ушкодження ліктьового суглоба та основні принципи їх лікування.-Київ: Держмедвидав, 1962.-203 с.
 120. Костриков В.С. Травматические эпифизеолизы длинных трубчатых костей и основные принципы их лечения // Дисс…д-ра мед.наук.-Харьков, 1972.-394 с.
 121. Корж А.А. Гетеротопические, посттравматические оссификаты // Дисс…д-ра мед.наук.-Харьков, 1961.-635 с.
 122. Корж А.А. Гетеротопические, травматические оссификации.-М.: Медгиз, 1963.-268 с.
 123. Эльяшберг Ф.Е., Зинченко А.В. Результаты лечения переломов бедренной кости у детей // Труды 18-ой науч.конф. Укр.науч.-исслед.института ортопедии и травматологии им.проф.М.И.Ситенко.-Харьков, 1962.-С.116-119.Валуйская Е.П. Протезирование детей с врожденной косолапостью // Материалы 5-го съезда травматологов и ортопедов УССР.-Киев, 1966.-С.283-284.
 124. Зенченко А.В. Механогенез и клинические особенности пронационного вывиха головки лучевой кости в детском возрасте // Автореф.дисс…канд.мед.наук.-Харьков, 1954.- 13 с.
 125. Корж А.А., Бондаренко Н.С. Повреждения костей и суставов у детей.-Харьков, 1994.-252 с.
 126. Дитяча ортопедія: Учбовий посібник для лікарів-інтернів / М.І.Хвисюк, С.Д.Шевченко, І.Б.Зеленецький та ін.-Харків: «Крокус», 2004.-171 с.
 127. Люткевич М.І. «Хірургічна профілактика та лікування підвивиху та вивиху стегна в дітей, хворих на дитячий церебральний параліч». Автореферат дисс. канд. мед. наук, – Харків, 2015 рік, – 22 с.
 128. Корольков О.І., Шевченко С.Д., Люткевич М.І. «Актуальні питання ортопедичного лікування дітей з дитячим церебральним паралічем», Літопис травматології та ортопедії, 2009 рік, №1-2, с. 104 – 108.
 129. Хмизов О.О. «Оптимізація тактики інфузіонно-трансфузіонної терапії крововтрати при хірургічному лікуванні тяжких деформацій хребта у підлітків», автореферат дисс. канд. мед. наук, – Харків, 2011 рік, – 20 с.
 130. Волошин М.І. «Обґрунтування вибору метода знеболювання при хірургічному лікуванні сколіотичної деформації хребта», автореферат дисс. канд. мед. наук, – Харків, 2014 рік, – 22 с.
 131. Петров В.Г. «Медична реабілітація та протезно-ортопедичне забезпечення дітей з куксами нижніх кінцівок», Автореферат дисс. канд. мед. наук, – Харків, 2009 рік, – 20 с.
 132. Чернишова І.М. «Обґрунтування застосування реципрокного ортеза в реабілітації дітей з порушенням функції опори і ходи», Автореферат дисс. канд. мед. наук, – Харків, 2016 рік, – 20 с.
 133. Громов А.Б. «Корекція деформацій великого вертлюга в хірургічному лікуванні патології кульшового суглоба у дітей», Автореферат дисс. канд. мед. наук, – Харків, 2016 рік, – 20 с.