Наукова Діяльність

Загальна чисельність працівників установи складає – 495 осіб, з яких 116 працює по розділу бюджету “Наука”. Всього в інституті – 18 докторів наук, з них 8 професорів , та 52 кандидати наук.

В Інституті працюють 3 лауреати Державної премії України, 3 заслужені діячі науки і техніки України, 2 – заслужені лікарі України, 1 – заслужений працівник охорони здоров’я.

Головні напрямки наукової діяльності установи:

icon
експериментальні та теоретичні дослідження проблем діагностики, прогнозування перебігу захворювань та ушкоджень хребта та суглобів (у дітей та дорослих), профілактики ускладнень, розробка нових технологій лікування, в т.ч. хірургічних, розробка методик реабілітації пацієнтів на різних етапах лікування
icon
дослідження можливостей і застосування хірургічного лікування доброякісних і злоякісних пухлин кісток з акцентом на органозберігаючі операції хребта та кінцівок
icon
розробка нових видів біоінертних імплантаційних матеріалів для пластики кісткових дефектів хребта
icon
розвиток перспективних методів тканинної інженерії, що направлені на відновлення функцій опорно-рухового апарату, зокрема при пошкодженнях і захворюваннях хребта та суглобів
icon
розробка нових та удосконалення існуючих методів профілактики, діагностики та лікування інвалідизуючих захворювань і пошкоджень хребта та суглобів у дітей

Scroll to Top