Безперервний професійний розвиток медичних та фармацевтичних працівників

Заходи безперервного професійного розвитку – освітні заходи медичного спрямування, метою яких є підтримання або підвищення рівня професіоналізму і розвиток індивідуальної медичної практики для задоволення потреб пацієнтів та оптимізації функціонування сфери охорони здоров’я.

Провайдери заходів безперервного професійного розвитку – юридичні особи, які провадять діяльність з організації та проведення заходів безперервного професійного розвитку.

Електронна система безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я – електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, що включає інформаційні технології і технічні засоби, призначена для зберігання, обліку та використання даних та іншої інформації щодо безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я.

Функції адміністратора системи виконує Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України».

Scroll to Top