Історія Інституту

Інститут було створено у 1907 році відповідно до рішення 31 з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії як Медико-механічний інститут з метою лікування робітників, які отримали каліцтво на підприємствах гірничорудної промисловості. Засновником та першим директором (1907-1925 рр.) був К.Ф. Вегнер – видатний організатор і талановитий вчений, який зумів перетворити закритий вузькоспеціалізований заклад в наукову установу ортопедо-травматологічного профілю. В 1925 році Інститут було розширено і реорганізовано в Український НДІ ортопедії та травматології і на нього були покладені функції центрального інституту в республіці. В 1926 році директором інституту призначено М.І. Ситенко. Під його керівництвом була створена сучасна система надання ортопедо-травматологічної допомоги населенню (дитячому та дорослому) України та організована мережа ортопедо-травматологічних закладів і науково-організаційних пунктів Інституту у багатьох регіонах України, кафедри ортопедії та травматології. З 1927 року за ініціативою інституту почав видаватися єдиний у тодішньому СРСР журнал «Ортопедия и травматология». В 1940 році директором інституту та головним редактором журналу став Я.Г.Дубров, а установі було присвоєно ім’я професора М.І. Ситенка. З початком Великої Вітчизняної війни на базі Інституту було створено евакогоспіталь, а Інститут було евакуйовано до Новосибірська. Після визволення Харкова в 1943 р. Інститут поновив свою діяльність як Український НДІ ортопедії та травматології ім. проф. М.І. Ситенка. Директором інституту був призначений М.П. Новаченко, учень та послідовник М.І. Ситенка. В цей час перед Інститутом постають непрості завдання відновного лікування наслідків травм воєнного часу, поліомієліту, виробничого та дитячого травматизму.


К.Ф. Вегнер

М.І.Ситенко

Я.Г.Дубров

М.П. Новаченко

О.О. Корж

З 1965 до 1996 року інститут очолював академік НАН і АМН України, АМН Росії О.О.Корж. У 1965 р. Інститут за рішенням Ради Міністрів УРСР реорганізовано у Харківський НДІ протезування, ортопедії та травматології ім. проф. М.І. Ситенка. У 1974 р. у зв’язку з передачею відділу протезування і протезобудування в систему Мінсоцзабезпечення заклад перепрофільовано в Харківський інститут ортопедії і травматології ім. проф. М.І. Ситенка МОЗ України. У цей період в інституті відбувається становлення ортопедичної вертебрології, широке впровадження в медицину корундової кераміки, систем і конструкцій стрижньових дистракційно-компресійних апаратів, консервації кісткових тканин і подальша їх трансплантація, розробка проблем хірургії таза, сколіотичної хвороби, регенерації кісткової та хрящової тканин. В 1996 році директором інституту став професор М.О. Корж, який очолював інститут до 2023 року.

До складу Національної Академії медичних наук Інститут увійшов у 2000 році і є головною науковою установою, що займається проблемами патології хребта та суглобів і виконує відповідну координаційну роботу щодо наукових досліджень та організаційних заходів в цій галузі.

Корж Микола Олексійович, д-р мед.наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України, Почесний член-кореспондент Німецького Товариства ортопедії та ортопедичної хірургії, віцепрезидент Української асоціації остеопорозу, товариства малоінвазивної та інструментальної хірургії хребта, автор 39 монографій, 89 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, біля 700 наукових праць.

Scroll to Top