Лабораторія ортезування та біоматеріалів

+38-057-704-14-72

 

Диннік О.А.
к.м.н., доц. завідувач лабораторії
Трубаєва Т.В.
інженер
Тимченко І.Б.
ст. н.с.
Голухова А.Г.
інженер
Носач А.А.
м. н. с.
Кузнєцов О.П.
інженер

Головні сучасні науково-практичні напрями:

  • розроблення та удосконалення ортезів хребта модульної побудови на основі експрес-метода виготовлення для пацієнтів із захворюваннями та ушкодженнями шийного, грудного та поперекового відділів хребта після раціонального врахування рівня, характеру та ступеня ураження хребта; віку, конституції; фізичного стану пацієнта; наявності та ступеня вираженості супутньої патології; соціально-побутових факторів;
  • розроблення підходів, конструкцій та технологій виготовлення редресувальних експрес-ортезів для лікування хворих із контрактурами надп’ятково-гомілкового, колінного і ліктьового суглобів, а також суглобів пальців кисті;
  • розроблення системи та алгоритму кількісного оцінювання якості ортезування хворих із патологією хребта й контрактурами суглобів, що дає змогу для об’єктивного раціонального компромісу між клінічною необхідністю, біомеханічною доцільністю дії ортеза на хребет або суглоб та фізіологічною можливістю пацієнта;
  • розроблення конструкцій та технологій виготовлення ортезів на таз; ортопедичних устілок і засобів транспортної іммобілізації;
  • широке використання методів математичного моделювання взаємодії біологічних та технічних чинників під час створення засобів ортопедичної техніки;
  • розроблення та удосконалення (на основі сучасних модулів постійних протезів та матеріалів) конструкцій і технологій виготовлення експрес-протезів для хворих після ампутацій на рівні стопи, гомілки та стегна, з доступом до післяопераційної рани й можливістю регулювання довжини і схеми побудови;
  • на підставі досягнень матеріалознавства, аналізу конструкторсько-технологічного, клінічного досвіду та математичного моделювання взаємодії живого з неживим створення конструкцій та технологій виготовлення індивідуальних імплантатів хребців та міжхребцевих дисків різних типорозмірів нового покоління.

Застосування сучасних високих технологій обумовило новий зміст, партнерів та організаційні форми проведення медико-технічних досліджень за проблемою імплантаційних біоматеріалів. Крім клініцистів, морфологів, біомеханіків, фізіологів та експериментаторів інституту, лабораторія співпрацює з провідними профільними науково-дослідними установами — ПАТ «УкрНДІ вогнетривів ім. А. С. Бережного», НТК «Інститут монокристалів» НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, Українським фізико-технічним інститутом НАН України, АТ «Мотор Січ» тощо. Усе зазначене дало змогу лабораторії разом з іншими підрозділами інституту взяти участь у виконанні комплексних наукових досліджень у створенні головки ендопротеза кульшового суглоба з монокристалічного корунду — сапфіру. Роботу підтримано грантом Євросоюзу.

Лабораторія ортезування та біоматеріалів є постійною базою для кафедр ортопедичного спрямування Харківської медичної академії післядипломної освіти. За договорами про співпрацю студенти матеріалознавчих кафедр НТУ «Харківський політехнічний інститут», Національного фармацевтичного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки знайомляться у лабораторії з її напрямами роботи та здобутками.

Співробітники лабораторії беруть активну участь у фахових зібраннях міського, державного й міжнародного значення, а також у популяризації досягнень Інституту ім. проф. М. І. Ситенка на виставках, міжнародних медичних форумах та конгресах. За виставкову діяльність разом із тематичними науково-практичними семінарами, які організовував інститут, лабораторія систематично отримувала дипломи за перемогу у номінації «Кращий науково-практичний захід». У 2013 р. О. А. Диннік підготував монографію «Нариси історії клінічного протезуваання в Україні».

Співробітники лабораторії опублікували 230 робіт, 3 монографії, 35 інформаційних листів, нововведення, проспекти та буклети, виставкові стенди, 64 авторських свідоцтва та патенти.

Історія Лабораторії

Завідувач лабораторії

лікар-рентгенолог Диннік Олексій Артемович

к.м.н., доцент
Диннік Олексій Артемович

Відео

Лабораторія ортезування та біоматеріалів.

Фото

Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Лабораторія ортезування та біоматеріалів
Scroll to Top