ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

+38 (050) 554-10-10 +38 (063) 554-10-10 +38 (098) 554-10-10

Записатися на консультацію

Лабораторія ортезування та біоматеріалів

Лабораторія ортезування та біоматеріалів

Завідувач лабораторії

к.м.н., доцент
Диннік Олексій Артемович

Диннік Олексій Артемович
завідувач, к.м.н., доцент
Трубаєва Т.В.
інженер
Тимченко І.Б.
ст. н.с.
Носач А.А.
м. н. с.
Кузнєцов О.П.
інженер

Головні сучасні науково-практичні напрями:

  • розробка та удосконалення ортезів хребта модульної побудови на основі експрес-методу. Виготовлення ортезів для пацієнтів із захворюваннями та ушкодженнями шийного, грудного та поперекового відділів хребта із раціональним врахуванням рівня, характеру та ступеня ураження хребта, віку, конституції, фізичного стану пацієнта, наявності та ступеня вираженості супутньої патології, соціально-побутових факторів;
  • розробка конструкцій та технологій виготовлення редресувальних експрес-ортезів для лікування пацієнтів із контрактурами надп’ятково-гомілкового, колінного і ліктьового суглобів, а також суглобів пальців кисті;
  • розробка системи та алгоритму кількісної оцінки якості ортезування пацієнтів із патологією хребта й контрактурами суглобів, на основі об’єктивного визначення раціонального компромісу між клінічною необхідністю, біомеханічною доцільністю дії ортеза на хребет або суглоб та фізіологічною можливістю пацієнта;
  • розробка конструкцій та технологій виготовлення ортезів на таз, ортопедичних устілок і засобів транспортної іммобілізації;
  • широке використання методів математичного моделювання взаємодії біологічних та технічних чинників під час створення засобів ортопедичної техніки;
  • розробка та удосконалення (на основі сучасних модулів постійних протезів та матеріалів) конструкцій і технологій виготовлення експрес-протезів для пацієнтів після ампутацій на рівні стопи, гомілки та стегна, з доступом до післяопераційної рани та можливістю регулювання довжини та схеми побудови протеза;
  • на підставі сучасних досягнень матеріалознавства, аналізу конструкторсько-технологічного, клінічного досвіду та математичного моделювання взаємодії живого з неживим створення конструкцій та технологій виготовлення індивідуальних імплантатів хребців та міжхребцевих дисків різних типорозмірів нового покоління.

Біоматеріали

Лабораторія разом із клініцистами інституту та провідними матеріалознавчими науково-дослідними установами Харкова (ПАТ «УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного», Інститут монокристалів НАНУ, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут НАНУ та ін.) вносить значний внесок у пошук, розробку матеріалів та конструкцій імплантатів із корундової кераміки, монокристалів, а також покриттів імплантатів. Потреба у застосуванні сучасних високих технологій визначила новий зміст, нових партнерів і нові організаційні форми проведення медико-технічних досліджень.

За останні 5 років за ініціативи та участі лабораторії разом з клінікою розроблено 5 нових оригінальних конструкцій ендопротезів міжхребцевих дисків хребта зі штучного лейкосапфіра та 4 набори інструментів для простої та зручної імплантації розроблених конструкцій і спосіб ендопротезування.

Ампутації сегментів нижній кінцівок із протезуванням на операційному столі (експрес-протезування). Конструкції та технології виготовлення експрес-протезів

На основі теорії функціональних систем акад. П.К. Анохіна теоретично обґрунтовано та запропоновано нову методологічну основу реабілітації пацієнтів в разі ампутації кінцівок – концепцію «післяампутаційна хвороба». Визначено чинники пускового механізму «післяампутаційної хвороби»: стрес, гіподинамія та порушення біомеханічного гомеостазу. Розроблено хірургічні методики формування кукс стопи, гомілки та стегна з протезуванням пацієнтів на операційному столі (експрес-протезуванням), а також оригінальні конструкції експрес-протезів з доступом до післяопераційної рани та можливістю регулювання довжини протезів та схеми їх побудови.