Відділ науково-медичної інформації

Овчинніков Олег Миколайович
в. о. завідувача відділом, к.м.н.
Шестакова Інна Валентинівна
співробітник, н.с., патентознавець
Блудова Марина Олександрівна
співробітник, н.с.
Барильотті Зінаїда Володимирівна
співробітник, зав. бібліотекою
Поступна Людмила Анатоліївна
співробітник, зав.науковим архівом
Котельникова Людмила Вікторівна
співробітник, архіваріус

До відділу входять патентно-ліцензійний підрозділ, відділ науково-медичної інформації, наукова бібліотека та науковий архів.

Організований в 1970 році для патентно-інформаційного забезпечення наукових досліджень інституту на стадіях їх планування і виконання, а також для пропаганди досягнень медичної науки, техніки і передового досвіду.

Першим керівником відділу науково-медичної інформації був професор Б. І. Сіменач. Вже в той час відділ широко займався питаннями управління науковою діяльністю, які вважалися головною науковою проблемою.
Стратегічним напрямком роботи відділу є створення системи управління об’єктами інтелектуальної власності, створеними в Інституті. 

Основні напрямки наукової діяльності:

  • формування патентної стратегії інституту;
  • патентно-інформаційний супровід об’єктів інтелектуальної власності на етапах інноваційного процесу, сумісно з науково-організаційним відділом;
  • наукове прогнозування розвитку пріоритетних напрямків в галузі вертебрології та артрології;
  • науково-інформаційний та патентний супровід етапів планування, виконання та завершення НДР;
  • формування науково-інформаційних ресурсів;
  • удосконалення науково-інформаційних технологій.

 
Працівниками відділу проводиться аналіз публікацій співробітників Інституту в фахових вітчизняних виданнях та високорейтингових  медичних журналах на платформах Scopus, Web of Science, Mendeley. 

На базі відділу сформовано комісію з виявлення та запобігання академічного плагіату.

Науковий архів вміщує наукові документи про хворих за останні 50 років.

Наукова бібліотека Інституту є однією з кращих в Україні. Її фонди містять біля 39 тис. екземплярів серед яких – унікальні роботи найвидатніших ортопедів світу.

Керівник відділу

к.м.н. Овчинніков Олег Миколайович

к.м.н.,
Овчинніков Олег Миколайович

Відео

Бібліотека та Відділ науково-медичної інформації з панетно-ліцензійною групою.

Фото

Отримані патенти на винаходи співробітників Інституту за період перебування в Академії медичних наук України (з вересня 2000 року)

Видані монографії співробітників Інституту за період перебування в Академії медичних наук України (з вересня 2000 року)
Науково-організаційний відділ
Scroll to Top