Курси Інформації і Стажування

ДО УВАГИ ЛІКАРІВ

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» проводить підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, у тому числі громадян інших держав, у формі стажування та на курсах інформації і стажування з актуальних питань ортопедії і травматології (Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 285527 серія АЕ від 27.11.2013 р.)

УМОВИ ПРИЙОМУ НА КУРСИ ІНФОРМАЦІЇ І СТАЖУВАННЯ

Тривалість навчання на курсах інформації і стажування – 20 робочих днів (160 учбових годин).

Підготовка проводиться на договірній основі.

Лікар, який прибуває на курси інформації і стажування до ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», подає до науково-організаційного відділу:

  1. лист-клопотання адміністрації ЛПЗ;
  2. виписку з наказу про відрядження на курси або про відпустку на термін навчання на курсах;
  3. копію диплома про вищу медичну освіту;
  4. копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста.

Паспорт подається особисто.

Лікар, що прибув на курси інформації та стажування, повинен мати з собою медичний халат, шапочку, операційний костюм, змінне взуття.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Підвищення рівня теоретичної підготовки стажерів та курсантів здійснюється в Інституті в процесі відвідування лекцій та семінарських занять, самостійної роботи у науковій бібліотеці інституту, участі в клінічних обходах та консультаціях, які проводять директор Інституту та завідувачі відділень, участі у щотижневих конференціях по узгодженню плану лікування хворих, семінарах, конференціях, Днях травматолога та інших наукових і науково-практичних форумах.

Набуття особистого професійного досвіду з лікування ортопедо-травматологічної патології лікарями в клініках Інституту здійснюється з першого дня роботи під час самостійної курації хворих у відділеннях клініки Інституту, участі в планових та ургентних операціях під керівництвом фахівців Інституту і самостійно, безпосередньої участі в роботі перев’язочної, гіпсового залу, маніпуляційної, участі в прийомі хворих в консультативно-діагностичному відділенні Інституту у відповідності до індивідуального плану підготовки.
Після закінчення курсів інформації та стажування лікарі отримують посвідчення про проходження курсів з нарахуванням 50 балів відповідно до критеріїв нарахування балів безпреривного професійного розвитку, визначених наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. №446.

Організаційно-методичне керівництво з підвищення кваліфікації лікарів ортопедів-травматологів проводить науково-організаційний відділ Інституту.

Курси інформації і стажування для лікарів ортопедів-травматологів

№ пп Назва курсів Керівник курсів Ціна для
громадян України,
грн.
Ціна для
іноземних громадян,
грн.
1 Хірургічні та консервативні методи лікування хворих з патологією великих суглобів проф. Філіпенко В.А. 9600 11520
2 Ендопротезування великих суглобів проф. Філіпенко В.А. 7400 8880
3 Хірургічні та консервативні методи лікування дітей з ортопедичною патологією проф. Хмизов С.О. 7400 8880
4 Хірургічні та консервативні методи лікування дітей з патологією стоп проф. Хмизов С.О.
к.м.н. Кикош Г.В.
7400 8880
5 Хірургічні та консервативні методи лікування хворих з патологією хребта д.м.н. Попов А.І.
д.м.н. Куценко В.О.
7400 8880
6 Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта д.м.н. Попов А.І.
д.м.н. Куценко В.О.
7400 8880
7 Хірургічні та консервативні методи лікування хворих зі сколіотичними деформаціями хребта к.м.н. Барков О.О. 7400 8880
8 Мануальна терапія в комплексному лікуванні хворих з патологією хребта д.м.н. Куценко В.О. 7200 8640
9 Діагностика та лікування патології стопи при травмах та деформаціях к.м.н. Прозоровський Д.В. 7400 8880
10 Діагностика та лікування пухлин опорно-рухової системи проф. Вирва О.Є.
к.м.н. Малик Р.В.
7400 8880
11 Ревізійне ендопротезування великих суглобів. проф. Вирва О.Є.
к.м.н. Головіна Я.О.
7400 8880
12 Артроскопічна діагностика і лікування патології великих суглобів к.м.н. Нестеренко С.О.
к.м.н. Паздніков Р.В.
6400 7680
13 Консервативні методи лікування хворих з ортопедо-травматологічною патологією д.м.н. Федотова І.Ф.
к.м.н. Корж І.В.
7000 8400
14 Постізометрична релаксація і масаж в ортопедії і травматології к.м.н. Стауде В.А. 6400 7680
15 Ультразвукове дослідження опорно-рухової системи у дорослих і дітей к.м.н. Котульський І.В.
к.м.н. Дуплій Д.Р.
6400 7680
16 Регіональна анестезія в ортопедії і травматології з використанням ультразвукових методів д.м.н. Лізогуб М.В. 6400 7680
17 Лабораторні методи дослідження в ортопедії та травматології (клініко-діагностичні, біохімічні, морфологічні, імунологічні) к.б.н. Леонтьєва Ф.С.
к.б.н. Ашукіна Н.О.
6400 7680
18 Експрес-ортезування та протезування опорно-рухового апарату к.м.н. Диннік О.А
Тимченко І.Б.
6400 7680

Курси для середнього медичного персоналу:


пп
Назва курсів Керівник курсів Ціна для
громадян України,
грн.
Ціна для
іноземних громадян,
грн.
1 Лікувальний масаж                                                        к.м.н. В.А. Стауде               5600 6720

Більш докладну інформацію можна одержати у науково-організаційному відділі інституту׃
тел. (057)725-14-77
E-mail: ipps-noo@ukr.net

Scroll to Top