Навчальні програми і курси

ДО УВАГИ ЛІКАРІВ

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» проводить підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, у тому числі громадян інших держав, у формі стажування та на курсах інформації і стажування з актуальних питань ортопедії і травматології (Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 285527 серія АЕ від 27.11.2013 р.)

УМОВИ ПРИЙОМУ НА КУРСИ ІНФОРМАЦІЇ І СТАЖУВАННЯ

Тривалість навчання на курсах інформації і стажування – 20 робочих днів (160 учбових годин).

Підготовка проводиться на договірній основі.

Лікар, який прибуває на курси інформації і стажування до ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», подає до науково-організаційного відділу:

  1. лист-клопотання адміністрації ЛПЗ;
  2. виписку з наказу про відрядження на курси або про відпустку на термін навчання на курсах;
  3. копію диплома про вищу медичну освіту;
  4. копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста.

Паспорт подається особисто.
Лікар, що прибув на курси інформації та стажування, повинен мати з собою медичний халат, шапочку, операційний костюм, змінне взуття.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Підвищення рівня теоретичної підготовки стажерів та курсантів здійснюється в Інституті в процесі відвідування лекцій та семінарських занять, самостійної роботи у науковій бібліотеці інституту, участі в клінічних обходах та консультаціях, які проводять директор Інституту та завідувачі відділень, участі у щотижневих конференціях по узгодженню плану лікування хворих, семінарах, конференціях, Днях травматолога та інших наукових і науково-практичних форумах.

Набуття особистого професійного досвіду з лікування ортопедо-травматологічної патології лікарями в клініках Інституту здійснюється з першого дня роботи під час самостійної курації хворих у відділеннях клініки Інституту, участі в планових та ургентних операціях під керівництвом фахівців Інституту і самостійно, безпосередньої участі в роботі перев’язочної, гіпсового залу, маніпуляційної, участі в прийомі хворих в консультативно-діагностичному відділенні Інституту у відповідності до індивідуального плану підготовки.

Організаційно-методичне керівництво з підвищення кваліфікації лікарів ортопедів-травматологів проводить науково-організаційний відділ Інституту.

Курси інформації і стажування для лікарів ортопедів-травматологів

№ пп Назва курсів Керівник курсів
1. Хірургічні та консервативні методи лікування хворих з патологією великих суглобів проф. Філіпенко В.А.
2. Ендопротезування великих суглобів проф. Філіпенко В.А.
3. Хірургічні та консервативні методи лікування дітей з ортопедичною патологією проф. Хмизов С.О.
4. Хірургічні та консервативні методи лікування дітей з патологією стоп проф. Хмизов С.О.
Кикош Г.В.
5. Хірургічні та консервативні методи лікування хворих з патологією хребта проф. Радченко В.О.
6. Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта проф. Радченко В.О.
7. Хірургічні та консервативні методи лікування хворих зі сколіотичними деформаціями хребта проф. Радченко В.О.
к.м.н. Барков О.О.
8. Мануальна терапія в комплексному лікуванні хворих з патологією хребта проф. Радченко В.О.
9. Діагностика та лікування патології стопи при травмах та деформаціях к.м.н. Прозоровський Д.В.
10. Діагностика та лікування пухлин опорно-рухової системи проф. Вирва О.Є.
11. Ревізійне ендопротезування великих суглобів. проф. Вирва О.Є.
12. Артроскопічна діагностика і лікування патології великих суглобів к.м.н. Болховітін П.В.
к.м.н. Паздніков Р.В.
13. Консервативні методи лікування хворих з ортопедо-травматологічною патологією д.м.н. Федотова І.Ф.
к.м.н. Корж І.В.
14. Постізометрична релаксація і масаж в ортопедії і травматології к.м.н. Стауде В.А.
15. Ультразвукове дослідження опорно-рухової системи у дорослих і дітей к.м.н. Котульський І.В.
16. Регіональна анестезія в ортопедії і травматології з використанням ультразвукових методів к.м.н. Лизогуб М.В.
17. Лабораторні методи дослідження в ортопедії та травматології (клініко-діагностичні, біохімічні, морфологічні, імунологічні) к.б.н. Леонтьєва Ф.С.
к.б.н. Ашукіна Н.О.
18. Експрес-ортезування та протезування опорно-рухового апарату к.м.н. Диннік О.А
Тимченко І.Б.

Курси для середнього медичного персоналу:

№ пп Назва курсів Керівники курсів
1. Лікувальний масаж д.м.н. В.А. Стауде

Більш докладну інформацію можна одержати у науково-організаційному відділі інституту׃
тел. (057)725-14-77
E-mail׃ ipps-noo@ukr.net

Scroll to Top