Bідділ трансплантології та експериментального моделювання з експериментально-біологічною клінікою

+38-057-725-14-38, +38-057-725-14-46

Bідділ трансплантології та експериментального моделювання з експериментально-біологічною клінікою:

Воронцов Петро Михайлович
Керівник, к.мед.н., ортопед-травматолог
Нікольченко Ольга Анатоліївна
Старший науковий співробітник, к.біол.н. (цитологія, клітинна біологія та гістологія), біолог
Іванов Геннадій Васильович
Науковий співробітник, біолог (біохімія)
Пошелок Денис Михайлович
Науковий співробітник, к.біол.н. (кріобіологія), лікар ветеринарної медицини
Вельямінова Вікторія Володимирівна
Науковий співробітник, біолог (цитологія)
Самойлова Катерина Михайлівна
Молодший науковий співробітник, еколог
Орленко Антон Олегович
Молодший науковий співробітник, лікар ветеринарної медицини
Солодовнікова Євгенія Олександрівна
Лаборант 2-ї категорії, економіст
Гречишнікова Світлана Борисівна
Лаборант 2-ї категорії, лікар ветеринарної медицини
Карнаух Ольга Вікторівна
Лаборант 2-ї категорії, лікар ветеринарної медицини
Лисенко Наталія Миколаївна
Робітник із догляду за тваринами
Горбань Вікторія Володимирівна
Робітник із догляду за тваринами
Яткіна Людмила Валеріївна
Робітник із догляду за тваринами

Відділення трансплантології системи опори та руху:

Воронцов Петро Михайлович
Керівник, к.мед.н., ортопед-травматолог
Гусак Валерія Сергіївна
Лікар-лаборант
Середа Олена Сергіївна
Лікар-лаборант
Сбитнєва Інна Анатоліївна
Економіст
Кравченко Зоя Павловна
Лаборант
Черсунова Людмила Вікторівна
Лаборант
Ковтун Володимир Віталійович
Лаборант
Должикова Ольга Андріївна
Молодша медична сестра

Напрями клінічної діяльності:

  • Розробка технологій виготовлення біоімплантатів з ало- та ксенокістки і біоінженерних конструкцій на основі кісткової матриці у поєднанні зі стромальними клітинами, лікарськими засобами, збагаченими тромбоцитами плазмою або фібрином (PRP або PRF)
  • Клінічне впровадження розроблених кісткових біоімплантатів різної форми як остеопластичного матеріалу для заміщення кісткових дефектів; вивчення їх взаємодії з організмом пацієнта

 

Досягнення клінічної діяльності:

Ми пропонуємо для клінічного застосування дегідратовані алогенні кісткові матеріали: об’ємні кісткові імплантати «ОМС-А-ОКІ»®, кортико-губчастий гранулят «ОМС-А-КГГ»® (5-10 мм), кістковий порошок-крихта «ОМС-А-КПК»® (0,5-2,0 мм). Імплантаційні біоматеріали знаходяться в упаковці та стерилізовані радіаційно (патенти № 119699 UA, 119700 UA, сертифікат відповідності № UA. TR. 101-21-2016).

Крім цього, алогенні кісткові матеріали можуть бути денатуралізовані (звільнені від клітин та більшості органічних компонентів) та демінералізовані (звільнені від неорганічних компонентів). Наші імплантаційні біоматеріали можуть бути використані як матриця для тканино-інженерних конструкцій у поєднанні з лікарськими засобами, збагаченою тромбоцитами плазмою або фібрином (PRP або PRF) та стовбуровими клітинами пацієнта з метою заміщення ушкодженої кістки та оптимізації остеорепаративного процесу у пацієнтів після кістково-пластичних хірургічних втручань.

Напрямки наукової діяльності:

  • Розробка нових та впровадження відомих експериментальних моделей на тваринах (щурах, кролях) з метою вивчення in vivo впливу медикаментозних і фізіотерапевтичних засобів, шкідливих екзо- та ендогенних факторів на опорно-рухову систему за умов різних патологічних станів
  • Експериментальне тестування in vivo на тваринах (щурах, кролях) стосовно біологічного оцінювання медичних виробів (різних видів імплантатів і трансплантатів) та дослідження перебігу репаративних процесів
  • Експериментальні дослідження in vitro впливу різних лікарських засобів та фізіотерапевтичних факторів на культивовані клітини (фібробласти, хондробласти, остеобласти, стромальні клітини кісткового мозку); тестування in vitro нових імплантаційних матеріалів щодо їхньої цитотоксичності та біосумісності

 

Досягнення наукової діяльності:

Розроблено близько 50 моделей на лабораторних тваринах для вивчення розвитку патології опорно-рухової системи та перебігу репаративних процесів, серед яких різні моделі остеоартрозу та остеопорозу, остеохондрозу, сколіозу, порушень міжхребцевого диска, ушкоджень хребців та довгих кісток та інш.

Відділ проводить біотестування in vivo та in vitro нових медичних матеріалів і конструкцій, виконує морфометричні дослідження (соматометрія, органометрія, остеометрія) для кількісного визначення структурних змін, що виникають в організмі та органах тварин після моделювання різних патологічних станів та впливу досліджуваних факторів (Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» № 01-0019/2019 та № 01-0020/2019 від 08.02.2019 р.).

Експериментально-біологічна клініка обладнана операційною та рентгенкабінетом. У штаті відділу працює 3 лікаря ветеринарної медицини, забезпечуючи кваліфікований рівень експериментальних досліджень. Експериментальний процес організовано у відповідності до вимог Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують у експериментальних та іншіх наукових цілях (Страсбург, 1986), «Належної лабораторної практики» (СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008), національного стандарту ДСТУ EN ISO 10993:2015 «Біологічне оцінювання медичних виробів». Сертифіковане обладнання та дотримання міжнародних стандартів ІSO 13485-2005, ІSO 9001-2015 дозволяють відділу працювати в фундаментальному та клінічному напрямах з алокістковим матеріалом та культурами стовбурових клітин (згідно Постанови КМУ № 695 від 24.04.2000 р.).

Науково-практична діяльність відділу охоплює співпрацю з усіма підрозділами інституту, а також з іншими як вітчизняними, так і закордонними інститутами, університетами та клініками (в тому числі, за підтримки грантами УНТЦ – проекти # 3174, # 4231).

Співробітники відділу за останні 20 років опублікували 6 монографій, 25 патентів на винахід, 165 статей, 2 методичні рекомендації, 15 нововведень.

Керівник відділу

к.м.н. Воронцов Петро Михайлович

к.м.н.
Воронцов Петро Михайлович

Відео

Відділення трансплантології системи опори та руху.

Фото

Колектив відділення трансплантології системи опори та руху: к.м.н. Воронцов П.М., Сбітнєва І.В., Сльота О.М., Гусак В.С.
Дегідратовані алокісткові об’ємні імплантати «ОМС-А- ОКІ» ®
Дегідратовані алокісткові кортико-губчастий гранулят «ОМС-А- КГГ» ® та порошок-крихта «ОМС-А- КПК»
Демінералізований кістковий матрикс. Сироватка крові, отримана для насичення кісткових алоімплантатів
Проведення експериментів in vivo з використанням лабораторних тварин (зав. відділом к.мед.н. Воронцов П.М., с.н.с., к.б.н. Нікольченко О.А., н.с. Іванов Г.В., ветеринарні лікарі Гречишніковою С.Б., Карнаух О.В.)
Cертифікати та Cвідоцтва
Scroll to Top