ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»

+38 (050) 554-10-10 +38 (063) 554-10-10 +38 (098) 554-10-10

Записатися на консультацію

Bідділ трансплантології та експериментального моделювання з експериментально-біологічною клінікою

+38-057-725-14-38,
+38-057-725-14-46

Bідділ трансплантології та експериментального моделювання з експериментально-біологічною клінікою

к.м.н. Воронцов Петро Михайлович

Керівник відділу

к.м.н.
Воронцов Петро Михайлович

Воронцов Петро Михайлович
Керівник, к.мед.н., ортопед-травматолог
Нікольченко Ольга Анатоліївна
Старший науковий співробітник, к.біол.н. (цитологія, клітинна біологія та гістологія), біолог
Попсуйшапка Олексій Корнілієвич
Науковий співробітник, д.мед.н., професор, ортопед-травматолог
Самойлова Катерина Михайлівна
Молодший науковий співробітник, еколог
Ковтун Володимир Віталійович
Молодший науковий співробітник, біотехнолог (біотехнологія та біоінженерія)
Карнаух Ольга Вікторівна
Лаборант 1-ї категорії, лікар ветеринарної медицини
Гречишнікова Світлана Борисівна
Лаборант 2-ї категорії, лікар ветеринарної медицини
Ромашова Антоніна Миколаївна
Технік, економіст
Булавченко Ольга Юріївна
Робітник із догляду за тваринами
Горбань Вікторія Володимирівна
Робітник із догляду за тваринами
Краско Яніна Володимирівна
Робітник із догляду за тваринами

Відділення трансплантології системи опори та руху

к.м.н. Воронцов Петро Михайлович

Керівник відділення

к.м.н.
Воронцов Петро Михайлович

Воронцов Петро Михайлович
Керівник, к.мед.н., ортопед-травматолог
Гусак Валерія Сергіївна
Лікар-лаборант
Шевченко Зоя Михайлівна
Лікар-лаборант
Сбитнєва Інна Анатоліївна
Економіст
Кравченко Зоя Павлівна
Технік
Рахмаїл Вікторія Валеріївна
Технік
Каськова Валентина Іванівна
Молодша медична сестра

Напрями клінічної діяльності:

  • Розробка технологій виготовлення біоімплантатів з ало- та ксенокістки і біоінженерних конструкцій на основі кісткової матриці у поєднанні зі стромальними клітинами, лікарськими засобами, збагаченими тромбоцитами плазмою або фібрином (PRP або PRF)
  • Клінічне впровадження розроблених кісткових біоімплантатів різної форми як остеопластичного матеріалу для заміщення кісткових дефектів; вивчення їх взаємодії з організмом пацієнта

Досягнення клінічної діяльності:

Ми пропонуємо для клінічного застосування дегідратовані алогенні кісткові матеріали: об’ємні кісткові імплантати «ОМС-А-ОКІ»®, кортико-губчастий гранулят «ОМС-А-КГГ»® (5-10 мм), кістковий порошок-крихта «ОМС-А-КПК»® (0,5-2,0 мм). Імплантаційні біоматеріали знаходяться в упаковці та стерилізовані радіаційно (патенти № 119699 UA, 119700 UA, сертифікат на систему управління якістю № UA8О072.02012214.4-2022).

Крім цього, алогенні кісткові матеріали можуть бути денатуралізовані (звільнені від клітин та більшості органічних компонентів) та демінералізовані (звільнені від неорганічних компонентів). Наші імплантаційні біоматеріали можуть бути використані як матриця для тканино-інженерних конструкцій у поєднанні з лікарськими засобами, збагаченою тромбоцитами плазмою або фібрином (PRP або PRF) та стовбуровими клітинами пацієнта з метою заміщення ушкодженої кістки та оптимізації остеорепаративного процесу у пацієнтів після кістково-пластичних хірургічних втручань.

Напрямки наукової діяльності:

  • Розробка нових та впровадження відомих експериментальних моделей на тваринах (щурах, кролях) з метою вивчення in vivo впливу медикаментозних і фізіотерапевтичних засобів, шкідливих екзо- та ендогенних факторів на опорно-рухову систему за умов різних патологічних станів
  • Експериментальне тестування in vivo на тваринах (щурах, кролях) стосовно біологічного оцінювання медичних виробів (різних видів імплантатів і трансплантатів) та дослідження перебігу репаративних процесів
  • Експериментальні дослідження in vitro впливу різних лікарських засобів та фізіотерапевтичних факторів на культивовані клітини (фібробласти, хондробласти, остеобласти, стромальні клітини кісткового мозку); тестування in vitro нових імплантаційних матеріалів щодо їхньої цитотоксичності та біосумісності

 

Досягнення наукової діяльності:

Розроблено близько 50 моделей на лабораторних тваринах для вивчення розвитку патології опорно-рухової системи та перебігу репаративних процесів, серед яких різні моделі остеоартрозу та остеопорозу, остеохондрозу, сколіозу, порушень міжхребцевого диска, ушкоджень хребців та довгих кісток та інш.

Відділ проводить біотестування in vivo та in vitro нових медичних матеріалів і конструкцій, виконує морфометричні дослідження (соматометрія, органометрія, остеометрія) для кількісного визначення структурних змін, що виникають в організмі та органах тварин після моделювання різних патологічних станів та впливу досліджуваних факторів (Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» № 01-0016/2023 та № 01-0019/2023 від 14.03.2023 р.).

Експериментально-біологічна клініка обладнана операційною та рентгенкабінетом. У штаті відділу працює 3 лікаря ветеринарної медицини, забезпечуючи кваліфікований рівень експериментальних досліджень. Експериментальний процес організовано у відповідності до вимог Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують у експериментальних та іншіх наукових цілях (Страсбург, 1986), «Належної лабораторної практики» (СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008), національного стандарту ДСТУ EN ISO 10993:2015 «Біологічне оцінювання медичних виробів». Сертифіковане обладнання та дотримання міжнародних стандартів ІSO 13485-2005, ІSO 9001-2015 дозволяють відділу працювати в фундаментальному та клінічному напрямах з алокістковим матеріалом та культурами стовбурових клітин (згідно Постанови КМУ № 695 від 24.04.2000 р.).

Науково-практична діяльність відділу охоплює співпрацю з усіма підрозділами інституту, а також з іншими як вітчизняними, так і закордонними інститутами, університетами та клініками (в тому числі, за підтримки грантами УНТЦ – проекти # 3174, # 4231).

Співробітники відділу за останні 20 років опублікували 6 монографій, 25 патентів на винахід, 165 статей, 2 методичні рекомендації, 15 нововведень.