Публічне обговорення освітньо-наукової програми 222 «Медицина» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Шановні колеги!
Ми проводимо це анонімне опитування з метою удосконалення фахової підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою 222 Медицина третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти і поліпшення якості освітніх послуг.

Просимо Вас відповісти на наші запитаня, такий зворотний зв’язок дозволить нам поліпшити якість підготовки наших здобувачів та максимально підготувати до потреб ринку праці. Всі висловлені Вами пропозиції будуть враховані під час перегляду освітньо-наукової програми.

Будемо вдячні вам за співпрацю


 

Scroll to Top